DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - II İG   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serap GÖNCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvancılık işletmelerinde teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş aygıtları kullanabilen iş güvenliği uzmanların temel bilgi temin etmek.
Dersin İçeriği
Hayvancılık işletmelerinde çalışacak iş güvenliği uzmanlarının hayvancılık risk unsurları konusunda teknik alt yapıya sahip olması gerekir. Hayvancılık işletmelerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için önerileri geliştirmek; kritik kontrol noktaları ve risk analizleri yapılmasını sağlayarak düzenleyici çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak, yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerini gizli tutmak, iş güvenliği uzmanı, iş yerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve iş yeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarımı bilir
2) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde kullanılan makine ve diğer teçhizatın durumu bakımı takibi risk unsurları bilir
3) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde kullanılan malzemeler alet ev ekipmanlar bakımı, muhafazası ve test edilmesini bilir
4) öğrenci iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarını bilir
5) öğrenci iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarını bilir
6) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına uygun olarak iş sürdürülmesi için öneriler geliştirmeyi bilir
7) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işverenin tespit ve tavsiyeler yapabilir
8) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işverene tespit ve tavsiyeler yapabilir
9) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işverene tespit ve tavsiyeler yapabilir
10) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işverenin tespit ve tavsiyeler yapabilir
11) öğrenci iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarını bilir
12) öğrenci iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarını bilir
13) öğrenci Hayvancılık işletmelerinde kullanılan malzemeler alet ev ekipmanlar bakımı, muhafazası ve test edilmesini bilir
14) öğrenci hayvancılık işletmelerinde meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerini gizli tutma konularını bilir
15) Hayvancılık işletmelerinde meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerini gizli tutma konularını bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvancılık işletmelerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım görsel sunu, grup çalışması, ödev
2 Hayvancılık işletmelerinde kullanılan makine ve diğer teçhizatın durumu bakımı takibi risk unsurları görsel sunu, grup çalışması, ödev
3 Hayvancılık işletmelerinde kullanılan malzemeler alet ev ekipmanlar bakımı, muhafazası ve test edilmesi görsel sunu, grup çalışması, ödev
4 iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kuralları görsel sunu, grup çalışması, ödev
5 iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kuralları görsel sunu, grup çalışması, ödev
6 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına uygun olarak iş sürdürülmesi için öneriler geliştirmek görsel sunu, grup çalışması, ödev
7 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işverenin tespit ve tavsiyeler konusunda çalışmalar yapılacaktır. görsel sunu, grup çalışması, ödev
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işverenin tespit ve tavsiyeler konusunda çalışmalar yapılacaktır. görsel sunu, grup çalışması, ödev
10 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işverenin tespit ve tavsiyeler konusunda çalışmalar yapılacaktır. görsel sunu, grup çalışması, ödev
11 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işverenin tespit ve tavsiyeler konusunda çalışmalar yapılacaktır. görsel sunu, grup çalışması, ödev
12 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işyeri tespit ve tavsiyeler konusunda çalışmalar yapılacaktır. görsel sunu, grup çalışması, ödev
13 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği kurallarına göre işyeri tespit ve tavsiyeler konusunda çalışmalar yapılacaktır. görsel sunu, grup çalışması, ödev
14 Hayvancılık işletmelerinde meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerini gizli tutmak görsel sunu, grup çalışması, ödev
15 Hayvancılık işletmelerinde meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerini gizli tutmak görsel sunu, grup çalışması, ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar