DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği- II İG   100 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş güvenliğinin sağlanması kapsamında, yapılacak olan Jeolojik İncelemeler sırasında karşılaşma olasılığı bulunan tehlike ve risklerin önceden belirlenerek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Giriş, İş Güvenliği mevzuatı ve Yer Bilimlerindeki Önemi, Jeolojik çalışmaların yapıldığı ortam şartları, Sahasal çalışmalarda meydana gelen kazalarla ilgili iş güvenliği, risk yönetimi ve değerlendirilmesi, Sahasal çalışmalar sırasında kullanılacak kişisel koruyucu donanımları, Birim içerisinde mevcut labaratuvar (Jeokimya, XRD, İnce kesit, örnek hazırlama) ortamlarında iş güvenliği, Petrol-su sondaj çalışmalarında hatalı lokasyonların seçilmesinin oluşturduğu riskler, Katı atık alanlarda sağlığa zararlı ve tehlikeli oluşumlardaki iş güvenliği, Hastalığa neden olan jeolojik etkenler, Kazı çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği, Açık işletmelerde güvenliksiz şev analizlerinin oluşturduğu riskler ve önlemleri, Heyelanların oluştuğu alanlardaki şevli alanların belirlenmesi ve olası tehlikelerin önlenmesi, Jeofizik-sismik verilerin alınması sırasında uygulanan yöntemlerde gelişen riskler ve önlemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışma alanında kazandığı bilgi ile, İş güvenliği konusunda karşılaşabileceği sorunları önceden kestirebilme ve problemlere çözüm getirme becerisini kazanır.
2) Çalıştığı alanla ilgili, sağlık ve güvenlik risklerini belirlemeyi öğrenir.
3) Çalıştığı alanla ilgili, iş güvenliğinde kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları öğrenir.
4) Alanda çalışırken gelişebilecek iş kazaları ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olur.
5) Çalıştığı kurumda Mesleği ile ilgili hastalıklar ve meslek kazalarının önlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Temel kavramlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
2 İş Güvenliği mevzuatının Jeolojideki önemi, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
3 Jeolojik yüzey araştırmasında riskler ve iş güvenliği, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
4 Arazi çalışmaları sırasında oluşabilecek kazaların önceden belirlenmesi ve bunlarla ilgili iş güvenliği, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
5 Jeokimya, XRD, XRF, Mineral ayırımı, İnce kesit hazırlanması, kırıcılarla kaya öğütme-örnek hazırlama gibi laboratuvar çalışmaları sırasında iş güvenliği, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
6 Petrol-su sondaj çalışmalarında hatalı lokasyonların seçilmesinin oluşturduğu riskler, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
7 Sondaj yerinde tehlike ve risk değerlendirmesi, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü ve/veya yazılı sınav
9 Katı atık alanlardaki sağlığa zararlı ve tehlikeli oluşumlardaki iş güvenliği, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
10 Su ve kanalizasyon çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
11 Tünel yapımında alınacak iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzük ve alınacak iş güvenliği tedbirleri, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
12 Açık işletmelerde güvenliksiz şev analizlerinin oluşturduğu riskler ve önlemleri, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
13 Heyelanların oluştuğu alanlardaki şevli alanların belirlenmesi ve olası tehlikelerin önlenmesi, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
14 Yerkabuğundaki süreksizlik zonlarında yapılan projelerde tektonik problemler nedeniyle oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve önlenmesi. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
15 Yerkabuğundaki süreksizlik zonlarında yapılan projelerde tektonik problemler nedeniyle oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve önlenmesi. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü ve/veya yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar