DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Hastalıkları İG   099 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ferdi TANIR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği anabilim dalı yüksek lisans öğrencileri, öğretim dönemi sonunda iş sağlığı ve güvenliğinin temel konularından olan meslek hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği
Meslek hastalığı, meslek hastalıklarının özellikleri, meslek hastalığı nedenleri, meslek hastalığı sınıflandırmaları, meslek hastalığı tanısı, meslek hastalığının tedavisi, meslek hastalıklarından korunma, işle ilgili hastalıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meslek Hastalıkları Tanımı ve Kavramı
2) Meslek Hastalıklarının Tarihçesi
3) Meslek Hastalıklarının Epidemiyolojisi
4) Meslek Hastalıklarının Özellikleri
5) Meslek Hastalıklarının Nedenleri
6) Meslek Hastalıkları Sınıflamaları
7) Meslek Hastalıklarının Türleri
8) Meslek Hastalıklarının Tanısı
9) Meslek Hastalıklarının Tedavisi
10) Meslek Hastalıklarından Korunma
11) İşle İlgili Hastalıklar
12) Meslek Hastalığının Hukuksal Sorumlulukları
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meslek Hastalıkları Tanımı ve Kavramı Anlatım, soru-cevap Anlatım
Soru-Cevap
2 Meslek Hastalıklarının Tarihçesi ve Meslek Hastalıklarının Epidemiyolojisi Anlatım, soru-cevap
3 Meslek Hastalıklarının Özellikleri Anlatım, soru-cevap, örnek olay Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
4 Meslek Hastalıklarının Nedenleri Anlatım, soru-cevap, örnek olay
5 Meslek Hastalıkları Sınıflamaları Anlatım, soru-cevap
6 Meslek Hastalıklarının Türleri Anlatım, soru-cevap
7 Fiziksel Etkenlerle Oluşan Meslek Hastalıkları Anlatım, soru-cevap, örnek olay
8 Ara Sınav Sözlü sınav Sözlü Sınav
9 Kimyasal Etkenlerle Oluşan Meslek Hastalıkları Anlatım, soru-cevap, örnek olay
10 Biyolojik tkenlerle Oluşan Meslek Hastalıkları Anlatım, soru-cevap, örnek olay
11 Meslek Hastalıklarının Tanısı Anlatım, soru-cevap
12 Meslek Hastalıklarının Tedavisi Anlatım, soru-cevap
13 Meslek Hastalıklarından Korunma Anlatım, soru-cevap, örnek olay
14 İşle İlgili Hastalıklar Anlatım, soru-cevap, örnek olay
15 Meslek Hastalığının Hukuksal Sorumlulukları Anlatım, soru-cevap, örnek olay, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar