DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği - II İG   098 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği temel ilkelerini öğretme, Jeoteknik mühendisliğinde iş güvenliği önlemleri
Dersin İçeriği
Giriş, iş sağlığı ve güvenliği karamı, güvenlik kültürü, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği yasası, iş güvenliği uzmanlığı, Jeoteknik işler, inşaat kazıları, tünel kazı işleri uzmanlık grupları, isg kurulları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İSG risk kavramını öğretir
2) Risk değerlendirmesi yapar
3) Kişisel koruyucuları tanır
4) Jeoteknik işlerde risk değerlendirmesi yöntemini öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
2 iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler, DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
3 iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler, DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
4 Jeoteknik uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
5 Tehlike kavramı DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
6 Risk kavramı DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
7 Risk değerlendirmesi DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
8 Ara Sınav Ödev sunum
9 Risk Yönetimi DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
10 Kişisel koruyucular DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
11 Risk Analiz Formu Kullanma DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
12 Risk düzeyi veya risk skoru DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
13 Jeoteknik işlerde Örnek çalışma DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
14 Jeoteknik işlerde Örnek çalışma DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
15 sertifikalar ve kurslar DERS ANLATIM, SUNU VE TARTIŞMA
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar