DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği Yönünden Pestisitler I İG   097 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ekrem ATAKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pestsitleri ve genel özelliklerini tanıtmak pestisit uygulamaları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Pestisitler, genel özellikleri, uygulama ekipmanları yayılımı pestsistlerin hazırlanması, depolanması alınması gereken önlemler, pestisitlerin insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri , koruyucu ekipmanlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pestisitleri öğrenir
2) Pestisitlerin genel özelliklerini öğrenir
3) Pestisit uygulama ekipmanlarını öğrenir.
4) Pestisitlerin kullanımı sırasında alınması gereken önlemleri öğrenir.
5) Pestist uygulamlarııyla illişkin olarak reçete yazma becerisi kazanır.
6) Pestisitlerin sağlık ve çevre üzerine etkilerini öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pestisitler ve özellikleri- Tanımlar Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
2 Pestisitler ve özellikleri-Etki modları Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
3 Pestisitlerle ilgili tanımlar Ders notları ve sunum Soru-Cevap
4 Pestsitlerin sınıflandırması-Klorlandırılmış hydrokarbonlar, organik fosforlular Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
5 Pestsitlerin sınıflandırması-Sentetik prietoitler, nikotinoidler, fibroniller Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
6 Pestisit kullanım alanları Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
7 Pestisit uygulama ekipmanları Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava ders notlarından hazırlık Yazılı Sınav
9 Pestisitlerin uygulamaya hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
10 Pestisitlerin depolanması-I Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
11 Pestisitlerin depolanması-II Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
12 Pestisitlerin kullanım sırasında alınması gereken önlemler Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
13 Pestisitlerin çevre ve sağlık üzerine etkileri Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
14 Koruyucu ekipmanlar Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
15 Pestisit zehirlenmeleri Ders notları ve sunum Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ile final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar