DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Hukuku İG   096 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeki OKUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere , işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri detaylı olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bireysel iş hukukunun konusu oluşturan, temel kavramlar, işçi ve işverenin hakları ve borçları, iş sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin sona ermesi, işçilerin çalışma koşulları, iş sözleşmesi kapsamındaki tazminatları, iş sağlığı ve güvenliği vb. başlıklar, bu ders kapsamında ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş hukukunun ulusal ve uluslararası temel kurallarının yorumlanması ve uygulanması becerisi kazanır.
2) İş sözleşmesinden doğan hak ve borçlara ilişkin gerekli bilgi sahibi olur.
3) İlgili mevzuatı ve uygun yorum yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
4) İş sözleşmelerinden kaynaklanan işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin uygun çözümlere ulaşma becerisi kazanır.
5) İşin düzenlenmesine ilişkin kuralları yorumlama ve uygulayabilme becerisi kazanır.
6) İş sözleşmesinin geçerli neden olmaksızın feshi ve fesih usulüne ilişkin gerekli bilgiyi kazanır.
7) İş sağlığı ve Güvenliğine ilişkin iş hukuku kapsamındaki yasal düzenlemelerinin yorumlanması ve uygulanması becerisi kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Hukukuna Giriş; doğuşu ve gelişimi Okuma Anlatım
2 İş Hukukunun konusu, temel ilkeleri ve kaynakları Okuma Anlatım
3 İş Hukukunun Temel Kavramları/ İşçi-İşveren-İşveren vekili Okuma Anlatım
4 İş Hukukunun Temel Kavramları/ Alt işveren-İşyeri ve İşletme Okuma Anlatım
5 4857 Sayılı İş Kanununun kapsamı Okuma Anlatım
6 İş Sözleşmesi; iş sözleşmesinin türleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi Okuma Anlatım
7 İş sözleşmesi kurma özgürlüğü ve sınırları Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçları Okuma Anlatım
10 İşverenin iş sözleşmesinden doğan borçları Okuma Anlatım
11 İş Sözleşmesinin sona ermesi ve fesih türleri ( Süreli fesih, haklı nedenle fesih) Okuma Anlatım
12 İş Güvencesi Kavramı Okuma Anlatım
13 İş akdinin sona ermesinin hukuki sonuçları ile kıdem tazminatı Okuma Anlatım
14 İşin Düzenlenmesi: çalışma ve izin süreleri Okuma Anlatım
15 İş sağlığı ve güvenliği Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar