DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farklı Sektörler için Örneklemeli Risk Değerlendirme Raporu Hazırlık Esasları İG   095 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaygın kullanılan risk değerlendirme metotları hakkında detaylı bilgilendirme yaparak sahada uygulama esaslarını aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Yaygın kullanılan risk değerlendirme metotlarının detaylı incelenmesi. Risk değerlendirme metotlarıyla örnek çözümler yapılması. Risk değerlendirmeye ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Risk değerlendirme metotları sınıflandırır.
2) Yaygın kullanılan risk değerlendirme metotlarını öğrenir.
3) Risk değerlendirme metotlarının matematik parametrelerini öğrenir ve uygular.
4) Farklı sektörler için risk değerlendirme metodunu uygun biçimde seçer.
5) Risk değerlendirme raporunu ulusal mevzuata uygun hazırlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tehlikelerin değerlendirilmesi ve risk yönetim stratejileri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
2 Tehlike tanımlama yöntemleri (1) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Tehlike tanımlama yöntemleri (2) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 Senaryo esaslı olmayan tehlike değerlendirme süreçleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Ön tehlike analizi, güvenlik gözden geçirmesi, kontrol listesi analizi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Senaryo esaslı tehlike değerlendirme süreçleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
7 -se ne olur analizi, Hazop, FMEA Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Hata ağacı analizi, olay ağacı analizi, sebep-sonuç analizi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Tehlike değerlendirme tekniklerinin seçim prensipleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
11 Kinney ve 5*5 matris metotları ve uygulama esasları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kinney metodunun yapı işleri tehlike analizlerine uygulanması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Kinney metodunun atölyelerdeki tehlike analizlerine uygulanması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Öğrenci sunumları (1) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
15 Öğrenci sunumları (2) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar