DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyolojik Risk Etmenleri, Hijyen ve İş Güvenliği İG   093 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği açısından biyolojik çalışma ortamlarında öğrencilerin biyolojik risk etmenleri, hijyen ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Biyolojik Risk Yönetmeliği, Mikrobiyolojik temel bilgiler, Mikrobiyolojik analizler, Mikrobiyolojik ekipmanlar ve risk özellikleri, Biyolojik-mikrobiyolojik Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Biyolojik Risklerde laboratuvar önlemleri, Biyolojik Risklerde işveren yükümlülükleri, Çalışanların bilgilendirilmesi, Hijyen ve kişisel korunma, İnsan sağlığı ve ilgili hizmetler, Biyolojik Etkenler, Biyolojik Risklerde koruyucu önlemler, Aşı uygulama kılavuzu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojik risk yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olur
2) Biyolojik risk etmenlerini öğrenir
3) Biyolojik risk etmenlerine karşı korunma yöntemlerini öğrenir
4) İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında yasal sorumlulukları öğrenir
5) Biyolojik risk etmenleri aşı ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur
6) Biyolojik risk etmenlerine karşı çalışma ortamlarında alınması gerekli önlemleri öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojik Risk Yönetmeliği Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
2 Mikrobiyolojik temel bilgiler Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
3 Mikrobiyolojik analizler Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Mikrobiyolojik ekipmanlar ve risk özellikleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Biyolojik-mikrobiyolojik Risklerin belirlenmesi Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Biyolojik-mikrobiyolojik Risklerin değerlendirmesi Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Biyolojik Risklerde laboratuvar önlemleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Soru hazırlanması Yazılı Sınav
9 Biyolojik Risklerde işveren yükümlülükleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Çalışanların bilgilendirilmesi Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Hijyen ve kişisel korunma Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İnsan sağlığı ve ilgili hizmetler Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Biyolojik Etkenler Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Biyolojik Risklerde koruyucu önlemler Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Aşı uygulama kılavuzu Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar