DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makinalarda Emniyet ve Risk Yönetimi İG   090 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğrenciler makina imalatı ve kullanımında karşılaşılacak tehlikeleri,riskleri öğrenir. Risk değerlendirmesi yapar ve risk kontrol tedbirlerine karar verir. Pazara sunulacak makinalar için Makina emniyet yönetmenliğinin gerektirdiği düzenlemeleri öğrenir.
Dersin İçeriği
Makina imalatı ve kullanımında iş kazaları, makinalarla çalışmada tehlikeler, makinalarda risk değerlendirme, makina koruyucuları, tasarımda güvenlik, makinalarda güvenli elektrik kuralları, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makinalardaki tehlike ve tehlike kaynaklarını öğrenir.
2) Makinalarda risk değerlendirme yöntemlerini öğrenir.
3) Makinalarda meydene gelen iş kazalarını önleme tekniklerini öğrenir.
4) Makina koruyucuları ve koruyucu seçimini öğrenir.
5) Makina Emniyet Yönetmeliğini öğrenir.
6) Güvenli makina için gerekli prosedürleri öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş kazaları ve makinalardan kaynaklı iş kazaları Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
2 makinalarda genel korunma ilkeleri Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
3 Makinaların oluşturduğu mekanik ve mekanik olmayan tehlikleler Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
4 makinalarda çalışma bölgesi ve tehlike tanımlaması Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
5 makinalarda risk değerlendirme yöntemleri Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
6 Makinalarda koruyucu tipleri Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
7 Makina koruyucularının seçimi Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
8 Ara Sınav Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Yazılı Sınav
9 Makina tasarımında güvenlik ilkeleri Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
10 Makina tasarımında elektrik kuralları Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
11 Makina ve tesislerin düzenlenmesinde güvenlik kuralları Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
12 Makinaların bakımında güvenlik Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
13 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
14 makinalarda CE işaretlemesi Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
15 Makina kullanımında gerekli Kişisel Koruyucu Donanımlar Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabını okuyarak ön bilgi edinme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar