DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ergonomik Risk Faktörlerinin Farklı Sektörler için Örneklemeli Değerlendirilmesi İG   088 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş yerlerinde risk faktörü olarak ergonomik unsurların değerlendirilmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Ergonomik değişkenlerin sınıflandırılarak iş yerlerinde karşılaşaılan sorunlara uygulanabilmesi için uygun yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan faktörlerinin ve ergonomik yaklaşımın esaslarını öğrenir.
2) İnsan faktörleri analizini kavrar.
3) Çalışma ortamlarının ve ekipmanlarının antropometrik ilkelerini öğrenir.
4) İnsan bilgi işleme süreçlerini, yetenek seviyesini ve performansı ilişkisini anlar.
5) İnsan makine etkileşim esaslarını ve güvenlik kavramını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan faktörlerine (unsur, etken) giriş ve ergonomi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
2 İnsan faktör analizinin bileşenleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
3 İşyeri ve ekipman tasarımında antropometrik ilkeler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
4 Statik iş ve örnekler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
5 Tekrarlı işleri için tasarım esasları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
6 Elle taşıma işleri ve ergonomik düzenleme Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
7 İş kapasitesi, stres ve yorgunluk Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Yazılı Sınav
9 Sıcaki soğuk ve fiziksel çevrenin tasarımı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
10 Görme, ışık ve aydınlatma Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
11 Duyma, ses, gürültü ve titreşim Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
12 İnsan bilgi işleme süreci, yetenek ve performans Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
13 Görüntüleme cihazları ve sanal ortamlarla etkileşim Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
14 İnsan bilgisayar etkileşimi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
15 İnsan makine etkileşimi, insan hatası ve güvenlik Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar