DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyolojik-Mikrobiyolojik Analizlerde İşyeri ve İş Güvenliği ve Hijyen Eğitimi İG   086 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojik-mikrobiyolojik analizlerde iş yeri ve ş güveniği ile hijyen eğitimine yönelik çalışanların bilgi ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Laboratuvar güvenliği, çözelti hazırlama yöntemleri, basınçlı aletler ve çalışma esasları, laboratuvar basınçlı gazları, taşıyıcı gazlar, steril oda-kabin çalışma esasları, Toprak canlıları, biyolojik aktivite, mikrobiyolojik analizler ve iş güvenliği, sterilizasyon, tindalizasyon, toprak solunumu, biyolojik aktivite ölçüm yöntemleri, topraktan CO2 üretimi tayini, enzimleri, endo-ekto enzimler, Dehidrogenaz enzimi aktivite tayini, Laboratuvar analizlerinde iş güvenliği esasları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojik-mikrobiyolojik analiz laboratuvarlarını tanır
2) Biyolojik-mikrobiyolojik analizleri öğrenir
3) Biyolojik-mikrobiyolojik analizlerde risk etmenlerini öğrenir
4) Biyolojik-mikrobiyolojik risklere karşı korunma yollarını öğrenir
5) Biyolojik-mikrobiyolojik çalışma ortamlarında hijyen yöntemlerini öğrenir
6) Biyolojik-mikrobiyolojik analiz laboratuvarlarında kullanılan alet-ekipmanları tanır ve bunların risk etmenlerine karşı alınabilecek önlemleri öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar güvenliği, çözelti hazırlama yöntemleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Basınçlı aletler ve çalışma esasları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Laboratuvar basınçlı gazları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Taşıyıcı gazlar, steril oda-kabin çalışma esasları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Toprak canlıları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Biyolojik aktivite Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Mikrobiyolojik analizler ve iş güvenliği Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav soru hazırlığı Yazılı Sınav
9 Sterilizasyon, tindalizasyon Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Toprak solunumu, biyolojik aktivite ölçüm yöntemleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Topraktan CO2 üretimi tayini, enzimler Konuların gözden geçirilmesi, analiz hazırlığı Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Biyolojik risk etmenleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
13 Biyolojik risklerde korunma yolları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hijyen ve önemi Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
15 Hijyen yöntemleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soru hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar