DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Havalandırma ve İklimlendirme İG   082 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere temel ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) bilgisi ile donatma ve HVAC teknolojileri konusunda bilgi ile donatarak çeşitli uygulamalı problemleri çözebilme kabiliyetini kazandırmadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, İklimlendirmenin tanımı, iklimlendirme ve havalandırma prensipleri, Isıl konforun tanımı, ısıl konforu etkileyen kişisel faktörler, Çevresel konfor, Hava şartlandırılmasının nerelere uygulandığı, Hava kalitesini etkileyen faktörler, Isı stresinin nedenleri ve çözümleri, Soğutucu akışkan çeşitleri, İç hava kalitesi ve buna bağlı hastalıklar, Gürültü, Havalandırma ve iklimlendirmede işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğü ile ilgili maddeler, Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük içerisinde geçen iklimlendirme konuları, İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelikte iklimlendirme ile ilgili bulunan konular, İşyerlerinde iklimlendirme ile ilgili mevzuat konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklimlendirmenin tanımı, iklimlendirme ve havalandırma prensiplerini tanır
2) Isıl konforun tanımı, ısıl konforu etkileyen kişisel faktörleri tanır
3) Hava kalitesini etkileyen faktörleri tanır
4) İç hava kalitesi ve buna bağlı hastalıkları tanır
5) İşyerlerinde iklimlendirme ile ilgili mevzuatı tanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İklimlendirmenin tanımı, iklimlendirme ve havalandırma prensipleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
2 Isıl konforun tanımı, ısıl konforu etkileyen kişisel faktörler Ders Notları Anlatım
Tartışma
3 Çevresel konfor Ders Notları Anlatım
Tartışma
4 Hava şartlandırılmasının nerelere uygulandığı Ders Notları Anlatım
Tartışma
5 Hava kalitesini etkileyen faktörler Ders Notları Anlatım
Tartışma
6 Isı stresinin nedenleri ve çözümleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
7 Soğutucu akışkan çeşitleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Arasınav Yazılı Sınav
9 İç hava kalitesi ve buna bağlı hastalıklar Ders Notları Anlatım
Tartışma
10 Gürültü Ders Notları Anlatım
Tartışma
11 Havalandırma ve iklimlendirmede işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğü ile ilgili maddeler Ders Notları Anlatım
Tartışma
12 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük içerisinde geçen iklimlendirme konuları Ders Notları Anlatım
Tartışma
13 İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelikte iklimlendirme ile ilgili bulunan konular Ders Notları Anlatım
Tartışma
14 İşyerlerinde iklimlendirme ile ilgili mevzuat Ders Notları Anlatım
Tartışma
15 İşyerlerinde iklimlendirme ile ilgili mevzuat Ders Notları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar