DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yetişkin Eğitimi,İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim İG   081 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve Güvenliği konusunda işletmelerdeki risklerin analiz edilmesi ile ilgili bilgilerin öğrencilere verilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği
İSG uygulamalarının organizasyonlarda yapılabilmesi için gereken temel bilgilerin sağlanmasına yönelik konular anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve Güvenliğinin tanımını yapabilir ve kapsamını belirleyebilir
2) İşletmelerde İş sağlığı ve Güvenliği risklerinin neler olduğunu tanımlayabilir.
3) Mevzuatı tanır ve uygulayabilir.
4) Eğitimle ilgili risk faktörlerini tanımlayabilir.
5) Yetişkin eğitiminin tanımını yapabilir ve kapsamını belirleyebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve Güvenliği kavramları ve tarihçe Kaynak okuma Anlatım
2 İş sağlığı ve güvenliğinde eğitim Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
3 İş sağlığı ve güvenliğinde eğitim Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
4 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 1 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
5 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 2 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
6 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 3 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
7 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 4 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
8 Ara Sınav Hazırlık Yazılı Sınav
9 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 5 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
10 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 6 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
11 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 7 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
12 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 8 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
13 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 9 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
14 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 10 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
15 Yetişkin eğitiminin temel özellikleri 11 Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar