DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konfeksiyonda İş Güvenliği İG   080 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konfeksiyon sektöründeki sektöre özgü en önemli iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerinin incelenmesi ve bu kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin açıklanması
Dersin İçeriği
Konfeksiyon sektöründe kumaştan sevkiyata süreçler, Konfeksiyon sektöründe riskler, Genel güvenlik önlemleri, Meslek hastalıkları ve alınacak tedbirler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hazırgiyim üretiminde, üretim ana unsurlarıarasında yeralanmakineler, tezgahlar ve ekipmanların öğrenir
2) Genel güvenlik önlemleri, kesim-dikim-ütü-pres makinelerinde iş güvenliği, kaldırma ve taşıma makinelerinde güvenlik.
3) Ergonomik açıdan alınması gereken önlemlerin tespitini öğrenir
4) Konfeksiyon üretiminde iş sağlığı ve güvenliğinde uyarı işaretlerini kavrar
5) Konfeksiyon üretiminde meslek hastalıklarını ve önleme yöntemlerini kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konfeksiyon sektöründe kumaştan sevkiyata süreçler ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Ödev
2 Genelgüvenlik önlemleri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
3 Süreçlerde kullanılan enerji girdileri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Örnek Olay
4 Üretimi destekleyen birimlerde kullanılan tezgah ve ekipmanlarda alınmasıgereken tedbirler. ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Örnek Olay
5 Ergonomikaçıdan alınmasıgereken önlemler ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
6 Üretimde ortam koşullarının analizi ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
7 İşçi sağlığıve meslek hastalıkları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Hazırgiyimde işçi sağlığıve meslek hastalıkları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
10 Meslek hastalıklarında alınacaktedbirler. ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
11 Hazırgiyimde kullanılan kimyasallar, ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Örnek Olay
12 Hazırgiyimde kullanılan kimyasalların etkileri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Benzetim
13 Kullanılan kimyasalların sebep oldukları sağlık sorunları ve alınması gereken tedbirler. ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
14 Üretim sürecinde kimyasalla muamele, ütü-presvb. durum kaynaklıyangınlar ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Örnek Olay
15 Üretim sürecinde çıkabilecek yangınlar için alınabilecek tedbirler. ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar