DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları -I İG   075 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve suların içinde yeraldığı jeolojik ortam ile sağlık arasındaki ilişkinin açıklanması ve disiplinler arası bir bilim dalı olarak meslek hastalıkları veya jeolojik ortamdan kaynaklanan problemler ile jeolojik ortamda sağlık için faydalı yönleri de tanımak ve tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
İş Güvenliği açısından doğal olarak oluşan element, bileşik lerin tanımlanmasını yapar ve iş sağlığı konusunda ilişkilendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elementlerin yaşam üzerindeki etkilerini kavrar
2) Özellikle bazı minerallerin sağlık açısından önemini öğrenir
3) Minerallerin disiplinler arası önemi ve çevre sağlık konusunda bilinç oluşturur
4) Jeoloji ile iş sağlığı ve güvenliğii alanındaki uygulamalarda problemleri analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisini kazanır
5) Doğal jeolojik unsurlar ve insan sağlığına etkilerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi jeolojinin tanımı, önemi Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekolojik sistemler Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Gazların Sağlık riskleri (metan gazı, stit gazı, azot ve kükürt) Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Asit yağmurları ve asit drenajı Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Mineral tozları ve toz fırtınaları Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Elementlerin sağlık etkileri (Al-Sb-As-Mg-Mn-Ni-Cu-Fe-Zn-F-P-S) Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Elementlerin sağlık etkileri (I-Cd-Ca-Cl-Co-Cr-K-Se-Na-Sr-Tl-Te)) Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Ağır metal elementlerinin oluşturduğu sağlık riskleri Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Minerallerin sağlık riskleri (ASBEST-ZEOLİT) Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Minerallerin sağlık riskleri (BOR ve TUZ) Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Radyasyonun sağlık riskleri Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Doğal yollarla suyun kirlenmesi ve sağlık riskleri Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Doğal yollarla toprağın kirlenmesi ve sağlık riskleri Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kömür ve sağlığa etkileri Öğrenci verilen konuyu araştırır rapor haline getirir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar