DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeolojik Kökenli Doğal Afetler İG   071 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakan GÜNEYLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deprem, heyelan, volkanik patlamalar ve doğal kirleticiler gibi jeolojik kökenli olayların tanımlanması ve sınıflaması; bunların yarattığı olumsuzluklar, önceden tahmin edilebilirlikleri, alınabilecek önlemler ve oluşturdukları riskin değerlendirmesi.
Dersin İçeriği
Deprem, heyelan, volkanik patlamalar ve doğal kirleticiler gibi jeolojik kökenli olayların tanımlanması ve sınıflaması; bunların yarattığı olumsuzluklar. Doğal tehlikelerin önceden tahmin edilebilirlikleri, alınabilecek önlemler ve oluşturdukları risk.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal afet kavramı konusunda bilgi kazanılır.
2) Doğal afetler ve bunların jeolojik olaylarla bağlantıları konuları kavratılır.
3) Jeolojik süreçlerin meydana getirdiği doğal afetler hakkında bilgi sahibi olunur.
4) Deprem, heyelan, volkanik patlamalar ve doğal kirlenme gibi jeolojik kökenli olaylar tanıtılır.
5) Jeolojik kökenli afetlerin oluşum mekanizmaları öğrenilir.
6) Jeolojik kökenli afetlerin oluşturduğu risk ve bu riskin analiz edilmesi kavratılır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal afet kavramı Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Gösteri
2 Doğal afetler ve bunların jeolojik olaylarla bağlantıları Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Gösteri
3 Doğal afetler ve bunların jeolojik olaylarla bağlantıları Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Jeolojik süreçlerin meydana getirdiği doğal afetler Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Jeolojik süreçlerin meydana getirdiği doğal afetler Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Deprem kavramı, yarattığı olumsuzluklar, önceden tahmin edilebilirlikleri, alınabilecek önlemler ve oluşturdukları riskin değerlendirmesi. Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
7 Deprem kavramı, yarattığı olumsuzluklar, önceden tahmin edilebilirlikleri, alınabilecek önlemler ve oluşturdukları riskin değerlendirmesi. Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
8 Ara Sınav Literatür araştırması ve okuma Yazılı Sınav
9 Heyelan (torak kayması) kavramı, yarattığı olumsuzluklar, analiz, alınabilecek önlemler ve oluşturdukları riskin değerlendirmesi. Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Heyelan (torak kayması) kavramı, yarattığı olumsuzluklar, analiz, alınabilecek önlemler ve oluşturdukları riskin değerlendirmesi. Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Volkanik patlama kavramı, yarattığı olumsuzluklar, önceden tahmin edilebilirlikleri, alınabilecek önlemler ve oluşturdukları riskin değerlendirmesi. Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Doğal kirletici kavramı, yarattığı olumsuzluklar, analiz, alınabilecek önlemler ve oluşturdukları riskin değerlendirmesi. Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Jeolojik kökenli doğal afetlerin yarattığı riskin analizi. Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Jeolojik kökenli doğal afetlerin yarattığı riskin analizi. Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
15 Jeolojik kökenli doğal afetler için alınabilecek önlemler ve hazırlık. Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür araştırması ve okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar