DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Yapılarda İş Güvenlik Önlemleri-II İG   068 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özkan GÜĞERÇİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal işletmelerdeki inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikeler ve alıması gereken önlemler hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliğinin doğuşu, gelişimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili kavramlar ve iş sağlığı ve güvenliği alanında istatistiksel değerlendirme yöntemleri, Tarımsal faaliyetlerde iş kazası istatistikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal yapılardaki kaza nedenlerini, sonuçlarını ve alınması gereken önlemleri bilir.
2) Gerekli kişisel koruyucular işlevini ve kullanım yerlerini bilir.
3) Yüksekte çalışma, iş iskelesi ve kalıp iskelesinde çalışanların güvenliği için gerekli önlemleri alır, aldırır ve uygular.
4) Kazı işlerinde gerekli güvenlik önlemlerini (ilksa-parplanj) alarak çalışanların can güvenliğini koruyacak birikime sahip olur.
5) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bina ve eklentilerinde tehlikeler ve iş sağlığı ve güvenliği önlemleri Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
2 Kapalı alanlarda güvenlik önlemleri Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
3 Havalandırma, ortam sıcaklığı ve aydınlatma Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
4 Tarımsal iş yerlerinde zemin, duvar ve çatılarda aranılan nitelikler Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
5 Pencere ve kapılar ile girişlerin düzenlenmesi Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
6 Ulaşım amaçlı yapılar (iç ve dış yollar, merdivenler, insanlar ve araçlar için rampalar) Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
7 Çalışma yerlerinin minimum boyutları ve insan unsuruna uygunluğu Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
8 Ara Sınav Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
9 Çalışanlar için dinlenme ve yemek yeme yerleri Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
10 Soyunma odaları, elbise dolapları, emzikli anneler için emzirme odaları Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
11 Lavobolarda, tuvaletlerde ve duşlarda bulunması gereken nitelikler Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
12 İşletmedeki kirli suların uzaklaştırılmasına yönelik yapılar (foseptik, kanalizasyon vs..) Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
13 Çalışanlara yönelik ilk yardım hizmetleri ve odaları Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
14 İşletmelerde sürekli kalacak bekar çalışanlar için barınma yerleri (mekanların sayısı ve boyutları) Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
15 Evli çalışanlara yönelik konutlar Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı ve basılı kaynaklarda yararlanır. İnternetten bilgi edinir. Çevrede gözlem yapar.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar