DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği Yönetim Sistemleri İG   067 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Cenk ŞAHİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikalarının oluşturulması, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında planlama çalışmaları, iş kazaları ve olayları inceleme tekrarını ölçme, kaza analiz yöntemleri hakkında bilgi vermektir
Dersin İçeriği
İş Güvenliği yönetimi, İşçi Güvenliği politikalarının oluşturulması, İş Güvenliği alanında planlama çalışmaları, iş kazaları ve olayları inceleme tekrarını ölçme, kaza analiz yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini öğrenir ve planlama yapma becerisi kazanır.
2) İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemlerinin başarısında rol oynayan faktörleri tanımlayabilme
3) İSG Yönetim sisteminde kullanılan risk analiz yöntemlerini öğrenme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı ve Güvenliği(İsg) Kavramı ve Yönetim Sistemlerine Giriş-1 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 İş Sağlığı ve Güvenliği(İsg) Kavramı ve Yönetim Sistemlerine Giriş-2 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-BSI 8800 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-OHSAS 18001 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-OHSAS 18002 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-ISO 9001 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-ISO 14001 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 İSG Yönetim Sisteminin Yapısı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 İSG Yönetim Sistemini Uygulama Adımları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 İSG Yönetim Sisteminde Belgelendirme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Risk Değerlendirme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Risk Yönetim Sistemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Risk Değerlendirme Methodları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Ergonomi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar