DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Deprem Olgusu ve Analizi İG   060 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakan GÜNEYLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deprem olayının tanımlanması ve sınıflaması; arattığı olumsuzluklar, önceden tahmin edilebilirliği, alınabilecek önlemler ve oluşturduğu riskin değerlendirmesi.
Dersin İçeriği
Deprem olayının tanımlanması ve sınıflaması; yarattığı olumsuzluklar. Deprem tehlikesinin önceden tahmin edilebilirliği, analizi, alınabilecek önlemler ve oluşturduğu risk.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deprem kavramı konusunda bilgi kazanılır.
2) Depremin oluşum mekanizması anlatılır.
3) Depremle ile bağlantılı kavramlar kavratılır.
4) Depremin doğal afet kavramı içerisinde yeri ortaya konulur.
5) Deprem riskinin analizi açıklanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deprem kavramı Literatür araştırması ve okuma
2 Depremin oluşum mekanizması Literatür araştırması ve okuma
3 Deprem dalgaları Literatür araştırması ve okuma
4 Deprem dalgaları Literatür araştırması ve okuma
5 Deprem izleme yöntemleri Literatür araştırması ve okuma
6 Deprem izleme yöntemleri Literatür araştırması ve okuma
7 Deprem büyüklüğü ve şiddeti Literatür araştırması ve okuma
8 Ara Sınav Literatür araştırması ve okuma
9 Rezonans Literatür araştırması ve okuma
10 Zemin büyütmesi Literatür araştırması ve okuma
11 Sıvılaşma Literatür araştırması ve okuma
12 Depremlerin önceden tahmin edilmesi Literatür araştırması ve okuma
13 Türkiye deprem riski ve bölgeleri Literatür araştırması ve okuma
14 Deprem riskinin analizi Literatür araştırması ve okuma
15 Deprem için alınması gereken önlemler ve deprem sırasında yapılması gerekenler Literatür araştırması ve okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür araştırması ve okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar