DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri İG   059 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli Fiziksel risk etmenleri bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Fiziksel risk etmenleri ve sağlık üzerindeki etkileri, risklerin saptanması ve kontrolü, ortam ve kişisel ölçüm yöntemleri, çalışma ortamlarında güvenlik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim sektöründe fiziksel risk etmenleri ve sağlık üzerindeki etkileri, risklerin saptanması ve kontrolünü açıklar.
2) Ortam ve kişisel ölçüm yöntemlerini sayar.
3) Çalışma ortamlarında güvenliğin tanımını yapar.
4) Eğitim sektöründe fiziksel risk etmenlerini sıralar ve uygular.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gürültü ve gürültünün insan üzerindeki etkileri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
2 Gürültünün değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
3 Gürültüden korunma yöntemleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
4 Titreşim ve titreşimin insan üzerindeki etkileri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
5 Titreşimin değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Titreşimden korunma yöntemleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
7 Aydınlatma ve aydınlatmanın değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Termal konfor Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
10 Termal konforun değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Radyasyon, Radyasyonun tanımı Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
12 Radyasyonun türleri ve kaynakları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Radyasyonun değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Basınç Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
15 Basıncın değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar