DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enerji Üretim Tesislerinde İş Güvenliği İG   055 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enerji kaynakları kullanılarak enerji üretim tesislerinde, kurulum, işletim ve bakım onarımlar sırasında olası iş kazalarının önlenmesi için alınmasını gerekli tedbirleri öğretmektir
Dersin İçeriği
Enerji tesisleri ve enerji teknolojileri; Enerji Tesislerinde kullanılan enerji kaynakları; Enerji tesislerinde kullanılan sistemlerde iş güvenliği; Üretimi ve kurulumu esnasında oluşabilecek tehlikeler ve güvenlik önlemleri; Üretimde kullanılan cihaz ve makinelerin bakım onarımında iş güvenliği; Olası durumlarda alınması gerekli acil önlemler; Üretimde kullanılan yardımcı ekipmanların kullanımı esnasında güvenlik; Üretimde kapalı ve açık alanlarda iş güvenliği; Üretimde iş güvenliği yönünde yapılması gerekli işlerin tanımı; Enerji üretiminde vardiyalı çalışmada iş güvenliği; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş güvenliği hakkındaki ilgili mevzuat; Yangınların oluşma nedenleri; Enerji tesislerinde yangınlara karşı alınması gereken tedbirler; Olası yangı risklerinin önceden belirlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enerji tesisleri açıklar
2) Enerji teknolojilerini tanımlar
3) Enerji tesislerinde kullanılan enerji kaynaklarını açıklar
4) Enerji tesislerinde kullanılan sistemlerde iş güvenliğini tanımlar
5) Enerji Üretim ve kurulumu sırasında oluşabilecek tehlikeleri açıklar
6) Alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar
7) Üretimde kullanılan cihaz ve makinelerin bakım onarımında iş güvenliğini tanımlar
8) Olası durumlarda alınması gerekli acil önlemleri açıklar
9) Üretimde kullanılan yardımcı ekipmanların kullanımı esnasında güvenlik önlemlerini açıklar
10) Üretimde kapalı ve açık alanlarda iş güvenliğini açıklar
11) Üretimde iş güvenliği yönünde yapılması gerekli işlerin tanımlar
12) Enerji üretiminde vardiyalı çalışmada iş güvenliğini açıklar
13) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş güvenliği hakkındaki ilgili mevzuat açıklar
14) Yangınların oluşma nedenlerini açıklar
15) Enerji tesislerinde yangınlara karşı alınması gereken tedbirler uygular ve olası yangı risklerinin önceden belirler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerji tesisleri ve enerji teknolojileri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Enerji Tesislerinde kullanılan enerji kaynakları İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Enerji tesislerinde kullanılan sistemlerde iş güvenliği İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Üretimi ve kurulumu esnasında oluşabilecek tehlikeler ve güvenlik önlemleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Üretimde kullanılan cihaz ve makinelerin bakım onarımında iş güvenliği İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Olası durumlarda alınması gerekli acil önlemler İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Üretimde kullanılan yardımcı ekipmanların kullanımı esnasında güvenlik İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Konuların tekrar Yazılı Sınav
9 Üretimde kapalı ve açık alanlarda iş güvenliği İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Üretimde iş güvenliği yönünde yapılması gerekli işlerin tanımı İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Enerji üretiminde vardiyalı çalışmada iş güvenliği İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş güvenliği hakkındaki ilgili mevzuat İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Yangınların oluşma nedenleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 Enerji tesislerinde yangınlara karşı alınması gereken tedbirler İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
15 Olası yangı risklerinin önceden belirlenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel ders tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar