DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim İG   054 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri ve bunları çalışanlara aktarabilmeleri için gerekli Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişimi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
İşyerinde Güvenlik Eğitimi, İletişim, temel prensipleri ve çalışan güvenliği üzerindeki etkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşyerinde Güvenlik Eğitimi, İletişim, temel prensipleri açıklar.
2) Çalışan güvenliği üzerindeki etkilerini açıklar.
3) İşyerinde Güvenlik Eğitimi, İletişim, temel prensiplerinin ve uygulamalarının eğitimini verir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yetişkin ve eğitimi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
2 Temel prensipler Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
3 Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
4 Eğitime odaklanma Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
5 Olumlu eğitim atmosferi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
6 Olumlu eğitim atmosferinin oluşturulması Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
7 Olumlu eğitim atmosferinin sürdürülmesi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Performans Değerlendirmesi
9 Eğitimlere genel bakış Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
10 Sözlü ve sözsüz iletişim Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 İş güvenliği eğitimi sonrası Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 İş güvenliği eğitimi ile ilgili sunular hazırlamak Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
14 İş yerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceği Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
15 Uygulamalar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar