DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-I İG   053 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zenginleştirme öncesi tesislerde isg problemlerinin çözümleri
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında endüstriyel tesisler ve cevher hazırlama kırma öğütme sınıflama tesislerinde karşılaşılan İSG problemleri incelenecektir. Ayrıca sınıflayıcılar da incelenerek zenginleştirme öncesi proses güvenliği kapsamında eğitim verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliğini öğrenmek için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek.
2) Zenginleştirme tesisleri için meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
3) Acil durumlar ve ilk yardım konularında temel bilgiler edinilmesi
4) Tehlikeli durumları belirleme, proaktif yaklaşım, senaryo üretme ve çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
5) işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazanır,
6) yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi
7) Çalışma ortamı ölçüm teknikleri ve maruziyet sınır değerleri
8) Kaynakta yok etme yöntemleri
9) ikame yada yerine daha iyisini koyma
10) Mühendislik çözümler
11) Yönetimsel kontrol yöntemleri
12) Uygun KKD kullanımı
13) İSG için kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanımı
14) risklerin belirlenmesi
15) Kalite yönetimi ve sistematik kontrol


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kırıcılar ve kırıcılarda karşılaşılan problemler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
2 öğütücüler ve öğütücülerde karşılaşılan riskler ve kazalar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Sınıflandırıcılar, elekler, pompalar, klasifikatörler ve isg problemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Yardımcı sistemler ve kaza yaşlaşımları: bantlar, pompalar, silolar, susuzlandırma sistemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Toz oluşumu ve toz hastalıkları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Elektrik ve yangınla ilgili konular Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Fiziksel ve kimyasal risk etmenlerine bağlı problemler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
9 Ergonomik rahatsızlıklar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 Biyolojik risk etmenlerine dayalı problemler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Yüksekte çalışma ve vinç-halat-makara sistemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Susuzlandırma sistemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Çevresel konular ve atıkların arıtılması Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Kalite yönetimi ve uygulamaları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Acil durum eyelm planları ve sağlık güvenlik dökümanları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar