DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ürünleri İşleme ve Analiz Laboratuvarlarında İş Güvenliği İG   052 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Okan ÖZKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve bu ürünlerin laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği koşullarında analizinin öğrenilmesi ve uygulanması
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, Tarımsal ürün işleme laboratuvarlarında iş hijyeni, Laboratuvarlarda kişisel koruyucu kullanımı, Tarımsal ürünlerin analizinde meydana gelebilecek tehlikeli atıkların toplanması ve atık yönetimi, Fiziksel risk etmenlerinin ölçülmesi ve korunma tedbirleri, Kimyasal risklerin oluşturduğu hastalıklar ve korunma tedbirleri, Biyolojik risklerin belirlenmesi ve korunma tedbirleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvarlarda uyulması gereken kuralları bilir
2) Laboratuvar ekipmanlarını güvenli kullanır
3) İş hijyeni konusunda bilgi sahibidir
4) Tarımsal ürünlerin özelliklerini bilir
5) Tarımsal ilaçların zararlarını bilir ve analizlerini gerçekleştirebilir
6) Laboratuvar çalışmalarını planlı bir şekilde yürütür
7) Laboratuvar çalışmalarında gerekli kişisel koruyucuları kullanma bilincine sahiptir
8) Laboratuvar güvenlik bilgi formlarının anlamlarını kavrar
9) Kimyasal atıkların depolanması konusunda yeterli bilince sahiptir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; İş Sağlığı ve güvenliği temel kavramları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
2 Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve laboratuvarlarında iş hijyeni Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
3 Laboratuvarlarda kişisel koruyucu kullanımı Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
4 Laboratuvar kültürü Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
5 Atıkların tanımlanması ve kontrolü Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
6 Tarımsal ürünlerin analizinde meydana gelebilecek tehlikeli atıkların toplanması ve atık yönetimi. Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
7 Geri dönüşüm Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
8 Ara Sınav Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
9 Laboratuvarlarda fiziksel risk etmenleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
10 Fiziksel risk etmenlerinin ölçülmesi ve korunma tedbirleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
11 Laboratuvarlarda kimyasal risk etmenleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
12 Kimyasal risklerin oluşturduğu hastalıklar ve korunma tedbirleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
13 Laboratuvarlarda biyolojik risk etmenleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
14 Biyolojik risklerin belirlenmesi ve korunma tedbirleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
15 Laboratuvarlarda risk analizi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar