DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği İG   050 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik tesislerinde, kurulum, işletim ve bakım onarımlar sırasında olası iş kazalarının önlenmesinde alınması gerekli güvenlik önlemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
İş güvenliğine giriş; İş kazaları; Elektrik tesisleri; Elektrik tesislerinde iş kazalar; Elektrik tesislerinde güvenlik önlemleri; Elektrik enerjisinin insan üzerindeki etkileri; Elektrik kazalarında ilk yardım; Elektrik tesislerinde aletler; Elektrik makinelerinde iş güvenliği; Elektrik tesislerinde olası riskler ve alınması gereken güvenlik önlemler; Elektrik tesislerinde kullanılan alet ve cihazların bakım onarımında iş güvenliği; Elektrik tesislerinde acil önlemler; Elektrik tesislerinde vardiyalı çalışmada iş güvenliği; İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki ilgili yasa ve mevzuatlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş güvenliğini tanımlar
2) İş kazasını açıklar
3) Elektrik kazalarını tanımlar
4) Güvenlik önlemlerini açıklar
5) Elektrik enerjisinin insan üzerindeki etkilerini açıklar
6) Elektrik kazalarında ilk yardımı açıklar
7) Elektrik tesislerinde alet ve makinelerinde iş güvenliğini açıklar
8) Elektrik tesislerindeki riskler ve güvenlik önlemlerini tanımlar
9) Elektrik tesislerinde kullanılan alet ve cihazların bakım onarımında iş güvenliği acil önlemlerini açıklar
10) Elektrik tesislerinde vardiyalı çalışmada iş güvenliğini açıklar
11) Konu ile ilgili iş güvenliği hakkındaki ilgili mevzuatı açıklar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş güvenliğini tanımlar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İş kazalarını açıklar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Elektrik tesislerini tanımlar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Elektrik tesislerinde iş kazalarını açıklar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 Elektrik tesislerinde güvenlik önlemlerini tanımlar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Elektrik enerjisinin insan üzerindeki etkilerini açıklar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Elektrik kazalarında ilk yardım uygular İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Konular çalışılacaktır ve bunlarla ilgili problemler çözülecektir Yazılı Sınav
9 Elektrik tesislerinde aletleri tanımlar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Elektrik makinelerinde iş güvenliğini açıklar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Elektrik tesislerinde olası riskleri ve alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Elektrik tesislerinde kullanılan alet ve cihazların bakım onarımında iş güvenliğinin önemini açıklar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Elektrik tesislerinde acil önlemleri açıklar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Elektrik tesislerinde vardiyalı çalışmada iş güvenliğini tanımlar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki ilgili yasa ve mevzuatları açıklar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin genel tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar