DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Risk Analizi-I İG   047 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KOKANGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çalışma ortamında mevcut tehlikeleri tanımlamak, derecelendirmek ve kabul edilir seviyenin üzerindeki tehlikelere karşı alınacak önlemlere karar vermek.
Dersin İçeriği
Ortamdaki mevut ve olası tehlikeleri tanımlamak ve analiz etmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ortamdaki tehlikleri tanımlama
2) Ortamdaki tehlikleri tanımlama
3) Ortamdaki tehlikleri tanımlama
4) Ortamdaki tehlikleri analiz etme
5) Ortamdaki tehlikleri analiz etme
6) Ortamdaki tehlikleri analiz etme
7) Ortamdaki tehliklere karşı alınacak önlemere karar verme
8) Ortamdaki tehliklere karşı alınacak önlemere karar verme
9) Ortamdaki tehliklere karşı alınacak önlemlere karar verme
10) Risk analizi konusunda mevcut kanun ve yönetmelikleri yorumlayabilme
11) Risk analizi konusunda mevcut kanun ve yönetmelikleri yorumlayabilme
12) Risk analizi konusunda mevcut standartlari yorumlayabilme
13) Risk analizi konusunda mevcut standartlari yorumlayabilme
14) Risk analizi yapabilme
15) Mevut riskleri yok etme veya kabul edilebilir seviyelere düşürebilme yeteneği kazanamk


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Risk analizi, risk yönetimi, tehlike, ramak kala olay vb. tanımlar Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Risk analiziyle ilgili güncel kanun ve yönetmelikler Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
3 OHSAS 18001 standardının risk analizinde yeri ve önemi Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
4 ISO 12100 standardının risk analizinde yeri ve önemi Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
5 Kabul edilebilir risk seviyesini belirleme Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
6 Ramak kala fromlar ve bu fromların değerlendirilmesi Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
7 Risk analzinde reaktif ve proaktif yaklaşımlar Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
8 Ara Sınav Konu tekrarı
9 Ortamda mevcut tehlikeleri ortaya çıkarma Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
10 Tehlikelerin sınıflandırılması Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
11 Ortamda mevcut tehlikeleri ortaya çıkarma ve sınıflandırılması Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
12 Tehlikelerin önem seviyelerinin belirlenmesi Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
13 Risk analizinde alıncak önlemlere karar vermek Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
14 Risk analizinde matris yaklaşımı Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
15 Risk analizinde matris yaklaşımı ve uygulaması Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar