DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fiziksel Risk Etmenleri II İG   046 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Faruk KARADAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini uygulamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri; Gürültü, Titreşim, Termal Konfor, Aydınlatma, İyonize-noniyonize ışın, Alçak ve yüksek basınç, İlgili mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel riskleri ölçümünü yapar.
2) )FRE'nin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar
3) Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerleri belirtir
4) Ülkemizde ve dünyada FRE'ne maruziyetin yüksek olduğu işkollarınıkarşılaştırır
5) FRE'nin işyerinde kontrolü ve işyeri hekiminin bu konudaki görevlerini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ölçüm teknikleri ve yöntemleri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Aydınlatma ölçümleri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Aydınlatma ölçümlerinin yorumlanması ve standartlara uydurma İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Gürültü Ölçümü İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Gürültü Ölçüm sonuçlarının yorumlanması ve standartlara uydurma İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Gaz-buhar ölçümü İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Gaz-buhar ölçüm sonuçlarının yorumlanması İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazılık Yazılı Sınav
9 Termal konfor Ölçümleri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Termal Konfor ölçümlerinin yorumlanması ve standartlara uydurma İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Titreşim Ölçümü İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Titreşim Ölçümünün yorumlanması İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Toz Ölçümleri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Toz ölçümlerinin yorumlanması İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Radyasyon ölçümleri ve yorumlanması İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazılık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar