DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Motorlu Araçlarda İş Güvenliği İG   043 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı işyerlerinde kullanılan araçları ve bu araçlardan kaynaklanan riskleri, risklerin bertaraf edilmesini ve bu araçlar için gerekli olan periyodik kontrolleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste İş makinelerinde güvenlik, İş makinelerinde meydana gelen kaza türleri, İş makinelernin tehlike kaynakları, İş makinelerinde alınacak tedbirler, Kaldırma araçlarının çeşitleri, Kaldırma araçlarının imalat özellikleri, Kaldırma araçlarının kullanımında alınacak güvenlik önlemleri, Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri, İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, Kaldırma araçlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, Kaldırma araçlarında statik yük deneyleri, Kaldırma araçlarında dinamik yük deneyleri, Motorlu araçlarda yakıt çeşitleri ve yakıtların yanma özellikleri, Motorlu araçlardan kaynaklanan kirletici emisyonlar ve alınacak önlemler işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş makinelerinde güvenlik olayını kavrar
2) İş makinelerinde alınacak tedbirleri anlar
3) Kaldırma araçlarının imalat özelliklerini öğrenir
4) Kaldırma araçlarında statik yük deneylerini uygular
5) Kaldırma araçlarında dinamik yük deneylerini uygular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş makinelerinde güvenlik Ders Notları Anlatım
Tartışma
2 İş makinelerinde meydana gelen kaza türleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
3 İş makinelerinin tehlike kaynakları Ders Notları Anlatım
Tartışma
4 İş makinelerinde alınacak tedbirler Ders Notları Anlatım
Tartışma
5 Kaldırma araçlarının çeşitleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
6 Kaldırma araçlarının imalat özellikleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
7 Kaldırma araçlarının kullanımında alınacak güvenlik önlemleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Arasınav Yazılı Sınav
9 Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri Ders Notları
10 İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
11 Kaldırma araçlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü Ders Notları Anlatım
Tartışma
12 Kaldırma araçlarında statik yük deneyleri Ders Notları
13 Kaldırma araçlarında dinamik yük deneyleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
14 Motorlu araçlarda yakıt çeşitleri ve yakıtların yanma özellikleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
15 Motorlu araçlardan kaynaklanan kirletici emisyonlar ve alınacak önlemler Ders Notları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar