DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Risk Etmenleri İG   042 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Emel YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tehlikeli kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve oluşan atığın depolama ve bertarafı hakkında yönetmelik içeriğinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Tehlikeli kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve atık yönetmeliği mevzuatı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.) Genel anlamda kimyasalların zararlarını tanımlayabilcektir.
2) 2.) Tehlikeli Kimyasal madde mevzuatını öğrenir
3) 3.) Tehlikeli kimyasallarla uygun çalışma ortamını ve bu kimyasallara karşı alınması gereken tedbirleri saptayabilcektir.
4) 4.) Tehlikeli kimyasallarla ilgili risk analizi raporlayabilcektir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasalların Sınıflandırılması anlatım
2 Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler anlatım
3 Kimyasal Semboller ve Anlamları, anlatım
4 Kimyasalların Depolanmaları anlatım
5 Kimyasal Atıklar,Kimyasalların Kullanımı anlatım
6 İşyerlerinde Kullanılan Madde Türleri anlatım
7 Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri, anlatım
8 Ara Sınav anlatım
9 Kimyasal Riskler, Akut Ve Kronik Sağlık Tehlikeleri anlatım
10 Sağlık Güvenlik Riskleri Korunma Yöntemleri anlatım
11 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Almada Genel İlkeler, anlatım
12 Algılama Donanımları,Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri Ve İşaretleri, anlatım
13 İlgili Mevzuat, Tehlike Derecelendirme Endeksi, anlatım
14 Yangın Ve Diğer Tehlikeler anlatım
15 Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar