DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik İG   038 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Belkıs ZERVENT ÜNAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli çalışmalarla elde edilen verilere uygulanabilecek istatistiksel yöntemlerin seçilebilmesi ve uygulanabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Frekans dağılımları, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, mod ve medyan kavramları, standart sapma. Süreksiz ve sürekli dağılım tipleri. Grafik oluşturma. Parametrik testler, parametrik olmayan testler. normal dağılım testi, rastgelelik testi, varyans analizi, t-testi, regresyon analizi, korelasyon analizi, eğri uydurma. Bilgisayar destekli istatistiksel paket program (SPSS) yardımıyla istatistiksel yöntemlerin uygulamaları. Optimizasyon teknikleri, matematiksel modelleme, LINGO optimizasyon paket programı kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeterli düzeyde istatistik bilgisine sahip olur
2) Seçilmiş istatistiksel yöntemleri paket programlar yardımıyla uygular
3) Uygulanan istatistiksel analizleri yorumlayabilir
4) Uygun test yöntemini seçebilir
5) SPSS paket programını ileri düzeyde kullanabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında istatistiksel yöntemlerin yeri ve önemi Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Frekans dağılımları, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, mod ve medyan kavramları, standart sapma Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Süreksiz ve sürekli dağılım tipleri. Grafik oluşturma. Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Parametrik testler, parametrik olmayan testler Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Normal dağılım testi, rastgelelik testi, varyans analizi Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Örnek veri grupları ile uygulama Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 t-testi, regresyon analizi, korelasyon analizi, eğri uydurma Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Ödev
9 Örnek veri grupları ile uygulama Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Bilgisayar destekli istatistiksel paket program (SPSS) yardımıyla istatistiksel yöntemlerin uygulamaları Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Bilgisayar destekli istatistiksel paket program (SPSS) yardımıyla istatistiksel yöntemlerin uygulamaları Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Optimizasyon teknikleri, matematiksel modelleme Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 LINGO optimizasyon paket programı kullanımı Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 LINGO optimizasyon paket programı uygulamaları Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Genel Konu tekrarı Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Teorik bilgilerin paket program ile uygulanması Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar