DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Risk Analizi-II İG   036 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KOKANGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ortamda mevut tehlikleri analiz edecek yöntemleri sunmak ve uygulamak
Dersin İçeriği
Ortamdaki mevut ve olası tehlikeleri mevcut yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak değerlendirmek ve ortadan kaldırmaya yönelik alınacak önlemlere karar vermek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışma ortamındaki tehlikeleri belirleme yeteneği kazanır.
2) Çalışma ortamındaki tehlikeleri analiz etme ve değerlendirme
3) Çalışma ortamındaki tehlikeleri analiz etme ve değerlendirme
4) . Firmanın tehlike sınıfına göre risk analizi periyodunu belirler
5) Firmanın tehlike sınıfına göre risk analizi periyodunu belirler
6) Tehlikelere karşı alınacak önlemlere karar verir
7) Tehlikelere karşı alınacak önlemlere karar verir
8) Tehlikelere karşı alınacak önlemlere karar verir
9) Tehlikelere karşı alınacak önlemlere karar verir
10) En uygun risk analizi yöntemini seçme
11) En uygun risk analizi yöntemini seçme
12) Riskleri ortadan kaldırma
13) Riskleri ortadan kaldırma
14) Riskleri ortadan kaldırma
15) Riskleri ortadan kaldırma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tehlikeleri tanımlama Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
2 Tehlikeleri sınıflandırma Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
3 Risk analizinde güncel kanun ve yönetmelikler Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
4 OHSAS 18001 Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
5 Risk analizinde nicel ve nitel yaklaşımlar Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
6 Matris yaklaşımı Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
7 Fine Kinney Yaklaşımı Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
8 Ara Sınav Konu tekrarı
9 FMEA Yaklaşımı Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
10 Olay ağacı yaklaşımı Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
11 Hata ağacı analizi Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
12 Sebep sonuç analizi Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
13 Ön tehlike analizi Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
14 Risk analizinde AHP yaklaşımı Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
15 Risk analizi uygulama Literatür taraması ve konu hakkında genel bilgi edinimi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar