DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri Üretim İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizleri İG   033 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Suat DİKEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su Ürünleri Üretim sektörü ile ilgili çalışanlara işletmelerde karşılaşmaları olası riskleri analiz etme beceri kazandırmak
Dersin İçeriği
Su Ürünleri Üretim İşletmelerinde karşılaşılan risklerin neler olduğu ve bunların oluşmaması için yapılacak önlemleri içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su Ürünleri üretim işletmelerinde sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme yeteneği kazanır
2) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut sistem ve uygulamalar ile ilgili bilgiler edinir
3) Su Ürünleri üretimi ile ilgili mesleki hastalıklar ve iş kazaları hakkında bilgiler edinir
4) Su Ürünleri Üretim işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donunanımlar hakkında bilgiler ediinir
5) Dünya çapında konu ilgili yapılan yeni çalışmalar hakkında bilgiler ednilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel bilgilendirme konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Soru-Cevap
2 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Soru-Cevap
3 Su Ürünleri üretimi ile ilgili mesleki hastalıklar ve iş kazaları hakkında bilendirme konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Soru-Cevap
4 Su Ürünleri üretimi ile ilgili mesleki hastalıklar ve iş kazaları hakkında bilgilendirme konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Soru-Cevap
5 Su Ürünleri Üretim işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donunanımlar hakkında bilgiler konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Soru-Cevap
6 Dünya çapında konu ilgili yapılan yeni çalışmalar hakkında bilgiler konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Soru-Cevap
7 Su Ürünleri Üretim işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan analizler konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Su Ürünleri üretiminde Risk konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
10 Mesleki hastalıklar konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Ödev
11 Su Ürünleri üretiminde Bölgesel farlılıklar konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Ödev
12 Su Ürünleri üretiminde Bölgesel farlılıklar konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Ödev
13 İş güvenliğinde önlemler alınması konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Ödev
14 İş güvenliğinde önlemler alınması konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Ödev
15 Mesleki hastalıkların Önlenmesi konu ilgili kaynaklardan sunumlar hazırlanır Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar