DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen İG   032 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeşim AYSAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyoteknolojide Laboratuvar çalışma ortamının güvenliği, mesleki hastalıklar, iş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar hakkında bilgi verilmesi
Dersin İçeriği
Biyoteknolojide Laboratuvar çalışma ortamının güvenliği, mesleki hastalıklar, iş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoteknoloji laboratuvar güvenliğini anlama
2) Biyoteknoloji laboratuvarında hijyen koşullarını bilme
3) Kontaminasyon kaynakları (bakteriyel) bilme
4) Kontaminasyon kaynakları (fungal) bilme
5) Laboratuvarın steril edilmesini anlama
6) Risk faktörlerini anlama
7) Risk faktörlerinden korunma yollarını anlama
8) Kişisel hijyeni anlama
9) Kişisel hijyene dikkat etme
10) Mesleki hastalıkları öğrenme
11) Mesleki hastalıklardan korunma yöntemlerini anlama
12) İş kazalarından korunma yöntemlerini anlama
13) İlk yardım yöntemlerini anlama
14) İş güvenliği yasal düzenlemeleri anlama
15) Laboratuvar güvenliği ve hijyen konusundaki iş güvenliği yasal düzenlemeleri anlama


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknoloji laboratuvarında güvenlik Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Biyoteknoloji laboratuvarında hijyen Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kontaminasyon kaynakları (bakteriyel) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kontaminasyon kaynakları (fungal) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Laboratuvarın steril edilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Risk faktörleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Risk faktörlerinden korunma yolları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınavın hazırlanması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Kişisel hijyen Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kişisel hijyen sağlamanın yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Mesleki hastalıklar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İş kazalarından korunma yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 İlk yardım yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İş güvenliği yasal düzenlemeler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar