DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Büyük Endüstriyel Tesislerde Risk Değerlendirmesi- SEVESO Prosedürü İG   030 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suphi URAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL TESİS TANIMINI YAPMAK VE BU TESİSLERDE SAYISAL RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİNİ UYGULAYABİLMEKTİR.
Dersin İçeriği
BÜYÜK ÇAPLI ENDÜSTRİYEL KAZALARA SEBEP OLAN TEHLİKELERİN TANIMLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER, GÜVENLİK BARİYERLERİNİN TANIMLANMASI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) BÜYÜK ENDÜSTRİYEL TESİS TANIMINI YAPABİLİR
2) BÜYÜK ENDÜSTRİYEL TESİSLERİ SINIFLANDIRABİLİR
3) BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARA SEBEP OLAN TEHLİKELERİ TANIMLAR
4) PAPYON DİYAGRAMLARINI OLUŞTURUR
5) GÜVENLİK BARİYERLERİNİ TANIMLAR
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
2 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL TESİS TANIMI, SINIFLANDIRMA İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
3 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL TESİS TANIMI, SINIFLANDIRMA İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
4 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL TESİS TANIMI, SINIFLANDIRMA İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
5 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARA SEBEP OLAN TEHLİKELER İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
6 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARA SEBEP OLAN TEHLİKELER İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
7 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARA SEBEP OLAN TEHLİKELER İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
8 Ara Sınav İLGİLİ DERS NOTU Sözlü Sınav
9 PAPYON DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
10 PAPYON DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
11 PAPYON DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
12 GÜVENLİK BARİYERLERİNİN TANIMLANMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
13 GÜVENLİK BARİYERLERİNİN TANIMLANMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
14 GÜVENLİK BARİYERLERİNİN TANIMLANMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
15 GÜVENLİK BARİYERLERİNİN TANIMLANMASI İLGİLİ DERS NOTU Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İLGİLİ DERS NOTU Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar