DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği İG   028 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, kapalı alanların tespiti ile izinlerinin düzenlenmesi ve kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin öğretilmesidir
Dersin İçeriği
Kapalı ve dar alanlarda havalandırma, patlama ve yangın, aydınlatma, çalışma sistemi (ön izin, ölçüm, gözetleme). Kapalı alanlarda kullanılacak iş ekipmanları. Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği riskleri, Alınması gereken önlemler, İlgili mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kapalı alan tanımlaması konusunda bilgi sahibi olurlar
2) Kapalı alan ve kapalı alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olurlar
3) Kapalı alan çalışmalarında kullanılan ekipmanlar konusunu öğrenirler
4) Kapalı alan çalışmalarından kaynaklanabilecek iş güvenliği risklerinin öğrenirler
5) Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalarda çalışma izni düzenlenmesi konusunda bilgi sahibi olurlar
6) Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek riske göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini öğrenirler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği ve ders hakkında genel bilgiler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
2 Kapalı alanların tanımlanması ve kapalı alan çeşitleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Kapalı alan tehlikeleri: Gaz tehlikesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Kapalı alan tehlikeleri: Toz tehlikesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
5 Kapalı alan tehlikeleri: Patlayıcı ortam tehlikesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Kapalı alan risklerine göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
7 Kapalı alan risklerine göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Kapalı alanda çalışma izni oluşturulması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
10 Kapalı alanda çalışma izni oluşturulması konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Kapalı alanlarda kullanılacak iş ekipmanları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Kaplı alanlarda kullanılacak iş ekipmanları konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
13 Kapalı alan çalışması örnekleri: Silo çalışması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Kapalı alan çalışması örnekleri: Yakıt tankı çalışması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
15 İlgili mevzuat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar