DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yangın ve Güvenlik Sistemleri İG   027 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yangın ve yangından korunma yöntemlerinin anlatılarak yangın öncesi, yangın anında ve yangın sırasında alınacak tedbirlerin öğretilmesidir. Yangına sebep olan unsurlar, yangın önlemleri, kimyasal maddeler ve içeriklerinin öğrenilmesidir. Yangın üçgeni için gerekli koşulların öğrenilmesi ve yangın esnasında alınacak tedbirlerin ve yangınla ilgili kültürün öğretilmesidir
Dersin İçeriği
Yangın tanımı ve nedenleri. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve incelenmesi. Görev yetki ve sorumluluk. Bina tehlike sınıflandırılması. Binalara ilişkin genel yangın güvenliği. Binalarda kullanılacak yapı bileşenleri. Kaçış yolları, kaçış merdivenleri ve özel durumlar. Elektrik tesisatı, acil durum aydınlatması, yangın algılama, uyarı sistemleri, periyodik testler, bakım ve denetim. Duman kontrolü, iklimlendirme ve havalandırma tesisatı, basınçlandırma sistemi. Yangın söndürme sistemleri. Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri. Tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması. Yangın güvenliği sorumluluğu, ekipler, ilk yardım, eğitim, denetim, iş birliği ve yönerge. İlgili mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yanma olayının nasıl gerçekleştiği, yangın sırasında ortaya çıkan reaksiyon ve sebeplerini öğrenirler
2) Yangına sebebiyet verebilen kimyasallar ve bu kimyasallar hakkında bilgileri öğrenirler
3) Ateşleme, yanma ve yanma olayının aşamaları ile aralarındaki ilişkileri öğrenirler
4) Yangın yerindeki tehlikelerin, tehlike yaratabilecek ekipman ve cihazları öğrenirler
5) Yangın anında alınması gereken önlem ve yapılması gerekenleri öğrenirler
6) Yangın sırasında yapılması gerekli organizasyon, haberleşme, tatbikat yönetilmesini öğrenirler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği ve ders hakkında genel bilgiler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
2 Yangın ve yangın ile ilgili genel kavramlar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
3 Yanma ve yangın olayı ve başlayabilmesi için gerekli ön koşulları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
4 Yanma ve yangına sebep olan kimyasallar, yanıcı maddeler ve tehlikeli maddeler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Ateşleme olayı ve yanma olayının seyri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Yangın çıkmasındaki yardımcı ve esas nedenler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Yangın çıkmasındaki yardımcı ve esas nedenler konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Yangınların sınıflandırılması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
10 Yangınların sınıflandırılması konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
11 Yangına karşı alınması gereken önlemler ve yangın söndürme prensipleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
12 Yangına karşı alınması gereken önlemler ve yangın söndürme prensipleri konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
13 Yangına karşı alınması gereken önlemler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
14 Yangın yeri tehlike analizi ve yangın tatbikatı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
15 Yangın ile ilgili mevzuat bilgileri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar