DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Tesis ve Laboratuvarlarında İş Hijyeni İG   026 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Çevre ile ilgili tesis ve laboratuarlarda insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden riskler ve bunların kontrol altına alınması hakkında bilgi kazandırmak. Ortaya çıkacak tehlikeler karşısında alınabilecek önlemlerin neler olduğunu öğretmek
Dersin İçeriği
Genel prensipler, Tehlikelerin değerlendirilmesi, Mikroorganizma ve kimyasallarla temasın en az düzeye indirilmesi, Risklerin ortaya koyularak değerlendirilmesi, Yeterli havalandırma sağlanması, Mikrobiyolojik ve kimyasal hijyen planınn göre hareket edilmesi, Tesis ve laboratuarlarda emniyet organizasyonu ve sorumluluklar, Çalışan personelin bilgilendirilmesi, Tesis ve laboratuar olanaklarının ortaya koyulması, Tesis ve laboratuarlarda kimyasalların sınıflandırılması ve kullanımlarında temel kuralların öğretilmesi, Tesis ve laboratuarlarda temel güvenlik kuralları, Tesis ve laboratuar kazaları ve ilk yardım, Atık ve kimyasalların depolanması, mikrobiyolojik atıkların bertarafı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tesis ve Laboratuarlarda sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
2) İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazanır,
3) Mikroorganizma ve kimyasallarla temasın en az düzeye indirilmesini öğrenir
4) Tesis ve laboratuarlarda mikrobiyolojik ve kimyasal hijyen planına göre hareket edilmesini sağlayabilir
5) Tesis ve laboratuarlarda emniyet organizasyonu ve sorumlulukları öğrenir
6) Hijyen konusunda kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır.
7) Mesleğinde hijyenle ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
8) Hijyen konusunda edindiği bilgi ile iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
9) Hijyenle ilgili mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olabilir.
10) Çalıştığı tesis ve laboratuarlarda çalışan personeli hijyen konusunda bilgilendirebilir
11) Tesis ve laboratuarlarda kimyasalların sınıflandırılması ve kullanımlarında temel kurallarını öğrenir.
12) Tesis ve laboratuarlarda temel güvenlik kurallarını bilir.
13) Tesis ve laboratuar kazaları ve ilk yardımın nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olur.
14) Hijyen sağlayabilmek için kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir.
15) Tesis ve laboratuvarlarda atık ve kimyasalların depolanmasını ve mikrobiyolojik atıkların bertaraf yöntemlerini öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tesis ve laboratuarlarda hijyen sağlamada genel prensipler Anlatım ve açıklama Anlatım
2 Sağlığı tehdit edecek tehlikelerin değerlendirilmesi Anlatım ve açıklama
3 Zararlı unsurlarla temasın en aza indirilmesi Anlatım ve açıklama
4 Tesis ve laboratuvarlarda hijyenle ilgili riskler Anlatım ve açıklama
5 Mikrobiyolojik ve kimyasal hijyen planına göre hareket edilmesi Anlatım ve açıklama
6 Tesis ve laboratuarların emniyet organizasyonunun yapılması Anlatım ve açıklama
7 Tesis ve laboratuvarlarda kimyasalların sınıflandırılması ve kullanılmasında temel kurallar Anlatım ve açıklama
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Alev alabilen, stabil olmayan, korozif kimyasallar Anlatım ve açıklama
10 Tesis ve laboratuvarlarda temel güvenlik kuralları Anlatım ve açıklama
11 Tesis ve laboratuvar kazaları ve ilk yardım Anlatım ve açıklama
12 Atık kimyasalların depolanması Anlatım ve açıklama
13 Mikrobiyal atıkların bertarafı Anlatım ve açıklama
14 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon Anlatım ve açıklama
15 Genel tekrar Anlatım ve açıklama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar