DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyolojik Risk Etmenleri İG   025 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere iş hayatında potansiyel biyolojik risk etmenlerinin özelliklerini, bulaşma ve korunma yollarını, bunlarla ilgili tehlikeleri öğretmek. İş yerinde edinilmesi gereken alışkınlıkları öğretmek. Biyolojik risk etmenleriyle ilgili mevzuatı anlatmak. Verilen tüm bilgiler kapsamında iş sağlığı ve güvenliği sınavlarında ilgili soruları cevaplamak ve öğrencileri bu sınavlara hazırlamak
Dersin İçeriği
Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılabilecek bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler, çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılabilecek mikroorganizmaların kontrolü, korunma yöntemleri, biyolojik etmenlerden doğacak riskler, biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları, sağlık sektöründe çalışanların maruz kalabileceği riskler, Biyolojik risk etmenleri ile ilgili mevzuatın incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş yerlerinde biyolojik risk etmeni kavramını öğrenir, bu etmenlerle ilgili potansiyel iş kollarını öğrenir
2) Bakteri ve mantarların özelliklerini tanıyıp bunlarla ilgili hastalıkları ve tehlikeleri öğrenir
3) Protozoa ve virüslerin özelliklerini tanıyıp bunlarla ilgili hastalıkları ve tehlikeleri öğrenir
4) Hastalık yayma potansiyeli olan diğer biyolojik etmenleri öğrenir.
5) İnfeksiyon ve infeksiyon mekanizması ile insan bağışıklık sistemi hakkında temel bilgileri öğrenir.
6) İşyeri ortamında biyolojik risk etmenlerine karşı gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme yetisi kazanır
7) Biyolojik risk etmenleriyle ilgili kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilir
8) Biyolojik risk etmenleri ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
9) Biyolojik risk etmenleri konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözebilme becerisi kazanır,
10) Biyolojik risk etmenlerine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara hakkında araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
11) Biyolojik risk etmenleriyle ilgili olağan dışı durumlarda, çalıştığı işyerinde çalışanlara yardımcı olabilme becerisi kazanır.
12) İş yerinde yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
13) Biyolojik risk etmenleriyle ilgili meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
14) İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
15) Biyolojik risk etmenlerine maruz kalınması halinde izlenmesi gereken yolları bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojik risk etmenleriyle ilgili giriş genel bilgiler Anlatım Anlatım
2 Bakteriler ve ilgili hastalık ve riskler Anlatım
3 Virüsler ve ilgili hastalık ve riskler Anlatım
4 Mantar, parazit ve diğer biyolojik etmenler ve ilgili hastalık ve riskler Anlatım
5 İnfeksiyon ve bağışıklık. Anlatım
6 Çevresel faktörler Anlatım
7 Konak ve konakçıya ait faktörler Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Biyolojik risk etmenlerinin kontrolü Anlatım
10 Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılan iş ortamları Anlatım
11 Sağlık sektöründe çalışanların maruz kalabileceği riskler Anlatım
12 Biyolojik risk etmenleri ile ilgili mevzuatın incelenmesi (1) Anlatım
13 Biyolojik risk etmenleri ile ilgili mevzuatın incelenmesi (2) Anlatım
14 Biyolojik risk etmenleri ile ilgili sınavlarda çıkan sorular, soru üretme ve cevaplar. Anlatım
15 Genel tekrar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar