DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Risk Etmenleri İG   019 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyasallar kullanıldığı tüm durumlarda kimyasallar hakkında farkındalık oluşturur, kimyasalların kullanıcılar tararfından güvenli kullanılması öğretir.
Dersin İçeriği
Kimyasallarla ilgili mevzuat, Kimyasalların vücuda giriş yolları, Kimyasallar bizi nasıl etkiler, Yaygın kimyasal gruplar, Kimyasalların güvenli kullanımı, Depolama, Etiketleme, Malzeme güvenlik bilgi formları,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal mevzuat hakkında fikir sahibi olur
2) Kimyasalların önemini ve kapsamını öğrenir
3) Farklı kimyasalların gösterdikleri etkiler hakkında bilgi sahibi olur
4) Kimyasalların insan vücuduna nasıl giridiğini öğrenir
5) Doz ve toksisiste hakkındaki işikiyi öğrenir
6) Kimyasalları bireysel ve kurumsal bazda nasıl güvenli kullanacağını öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasallarla ilgili mevzuat İnternetten mevzuatın derlenmesi Anlatım
2 Kimyasalların önemi ve büyüklüğü İlgili konu Anlatım
3 Kimyasalların vücuda giriş yolları İlgili konu Anlatım
4 Kimyasallar bizi nasıl etkiler İlgili konu Anlatım
5 Doz toksisite ilişkisi İlgili konu Anlatım
6 Sınır değerler İlgili konu Anlatım
7 Yaygın kimyasal gruplar İlgili konu Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Etiketleme ve ilgili mevzuat İlgili konu Anlatım
10 Kimyasalların güvenli depolanması İlgili konu Anlatım
11 Malzeme güvenlik bilgi formları İlgili konu Anlatım
12 Kimyasalların güvenli kullanımı İlgili konu Anlatım
13 Kurumsal boyutta yapılabilecek çalışmalar İlgili konu Anlatım
14 Kimyasalların çevresel etkileri bertarafı İlgili konu Anlatım
15 Kimyasal meslek hastalıkları İlgili konu Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar