DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Sorunları ve İş Güvenliği İG   018 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre sorunları ve iş sağlığı güvenliği konuları arasındaki bağlantıları öğrenir, çevre sorunlarının neden olduğu iş güvenlği konularının çözümü hakkında farkındalık oluşturur.
Dersin İçeriği
İş Güvenliği ve Çevre Konuları Genel Değerlendirme, Meslek hastalıkları ile çevre sorunları arasındaki bağlantılar, Çevre ve İş Dünyası, Çevre Etki Değerlendirmesi, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri ve İlgili Diğer Yönetim Sistemleri, Endüstriyel kirlenme, Genel Çevresel Sorunlar, Hava Kirliliği, Karasal Kirlilik, Su Kirliliği, Enerji ve Sağlık, Şehirleşme, Küresel İklim değişikliği ve Ozon Tabakası, Türlerin Yok olması, Biyoçeşitliliğin azalması ve İnsan Sağlığı, Genel Kirlenme Kontrolü ve Atık Yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre sorunları ve iş sağlı güvenlği konuları arasındaki ilişkiden haberdar olur
2) Çevre sorunlarında var olan bilgilerin meslek hastalıkları ile olan ilişkisini öğrenir
3) Farklı çevre sorunlarını öğrenir
4) İklim değişikliği ile çevre sorunları ve iş sağlığı ve güvenliği arasındaki ilişkileri öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre sorunları ve iş güvenliği arasındaki ilişki İlgili konu Anlatım
2 Çevre sorunları ve iş güvenliği arasındaki ilişki İlgili konu Anlatım
3 Gıda ve tarım İlgili konu Anlatım
4 Gelişmekte olna ülkelerde endüstriyel kirlenme İlgili konu Anlatım
5 Gelişmekte olan ülkelerde çevre kirliliği İlgili konu Anlatım
6 Hava kirliliği İlgili konu Anlatım
7 Toprak kirlenmesi İlgili konu Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Su kirliliği İlgili konu Anlatım
10 Enerji ve sağlık İlgili konu Anlatım
11 Şehirleşme İlgili konu Anlatım
12 Küresel iklim değişikliği İlgili konu Anlatım
13 Küresel iklim değişikliği İlgili konu Anlatım
14 Türlerin yokolması İlgili konu Anlatım
15 Biyoçeşitliliğin yok olması ve insan sağlığı İlgili konu Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar