DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-II İG   010 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı radyasyondan korunmayı ve radyoaktivitenin temellerini kavratmaktır
Dersin İçeriği
Radyasyondan korunma; alfa ve beta yayımlayan kaynakların kalkanlanması, doz hesaplamaları, çevresel radyasyon ve ölçülmesi, radyasyonun varlanması ve ölçümü, dozimetre ve çeşitleri, radyasyonun sağlık alanında kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) radyasyondan korunmayı öğrenir
2) radyasyon kaynaklarında zırhlama metodunu öğrenir
3) radyasyonun nasıl varlanacağını öğrenir
4) Doz hesaplamayı öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Tekrar Gerek yok Anlatım
Tartışma
2 Radyasyondan korunma I İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
3 Radyasyondan korunma II İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
4 Çevresel radyoaktivite ve ölçümü I İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
5 Çevresel radyoaktivite ve ölçümü II İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
6 Zırhlama yöntemleri I İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
7 Zırhlama yöntemleri II İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Radyasyon ölçümünde kullanılan aletler I İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
10 Radyasyon ölçümünde kullanılan aletler II İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
11 Dozimetre Çeşitleri I İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
12 Dozimetre Çeşitleri II İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
13 radyasyonun sağlık alanında kullanımı I İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
14 radyasyonun sağlık alanında kullanımı II İlgili konu okunsun Anlatım
Tartışma
15 Genel Tekrar Gerek yok Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar