DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-I İG   007 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı radyasyondan korunmayı ve radyoaktivitenin temellerini kavratmaktır
Dersin İçeriği
Radyoaktivite, Radyoaktif süreçler; beta bozunumu, ağır çekirdeklerin alfa bozunumu, gama bozunumları, radyoaktivite birimleri, radyoaktif dönüşümlerin matematiği, x-ışınlarının karakteristiği, nükleer etkileşmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyoaktivitenin ne olduğunu öğrenir
2) Radyoaktif süreçleri öğrenir
3) Aktivite birimlerini öğrenir
4) radyasyonun madde ile etkileşimi öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyoaktiviteye giriş Ön hazırlığa gerek yok Anlatım
Tartışma
2 Beta ve alfa bozunumları İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
3 Gama bozunumları İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
4 Aktivite ve birimleri İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
5 Radyoaktif çekirdeklerin yarılanma süresi İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
6 İyonize ve iyonize olmayan radyasyon İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
7 Dalga ve parçacık tipi radyasyonlar İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Doğal ve yapay radyasyon İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
10 Radyasyondan korunma yolları I İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
11 Radyasyondan korunma yolları II İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
12 Yarı değer kalınlığı hesabı İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
13 radyasyon yonetmeligi I İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
14 radyasyon yonetmeligi II İlgili konu çalışılsın Anlatım
Tartışma
15 Genel Tekrar Ön hazırlığa gerek yok Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar