DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri İG   006 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, tüm boyutlarıyla iş kazalarını ve korunma yöntemlerini öğrenmelerini ve işyerlerinde karşılaşılabilecekleri iş kazalarını önleyebilmeleri ve kayıtların tutulması için gerekli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Kaza ve iş kazası kavramları. İş kazalarının nedenleri ve iş kazalarının sınıflandırılması. İş kazalarının epidemiyolojisi, İş kazası istatistikleri, uluslararası standartlara göre yıllık iş kazalarının maliyetinin hesaplanması; meslek hastalıklarının maliyeti; uluslararası ve sektörel boyutta iş kazaları ve meslek hastalıklarının incelenmesi. Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi, kazanın incelenmesi, rapor ve istatistik düzenlenmesi. İş kazası nedenleri ve iş kazasından korunma önlemleri. Tehlike kaynağına yönelik koruma uygulamaları, ortama yönelik koruma uygulamaları ve kişiye yönelik koruma uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş kazalarının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur
2) İş kazası ile ilgili tanımlar hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar
3) İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan etmenleri analiz etmeyi öğrenirler
4) İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemlerini öğrenirler
5) İş kazası kayıt ve bildirimlerini oluşturmayı öğrenirler
6) İş kazası olması durumunda, kaza incelemesi yaparak raporun düzenlenmesini öğrenirler
7) İş Kazası olması durumunda yasal prosedürün uygulanması konusunda bilgi sahibi olurlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğini anlatma, konuyla ilgili genel tanımlar ve konunun önemi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
2 İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki sayısal verileri karşılaştırmak Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
3 İş kazalarının nedenleri, iş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İş kazalarının nedenleri, iş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
5 İş kazaları sınıflaması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Benzetim
6 İş kazaları sınıflaması konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 İş kazalarını oluşturan faktörler ve iş kazalarının ekonomik boyutu Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
9 İş kazası sıkılık ve ağırlık oranı hesabı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
10 İş kazası istatistikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
11 Dünyada ve ülkemizde meydana gelmiş iş kazalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
12 İş kazası sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
13 İş kazası incelenmesi, rapor ve istatistik düzenlenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 İş kazalarının hukuksal yönden değerlendirilmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
15 İş kazalarının hukuksal yönden değerlendirilmesi konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar