DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği Mevzuatı İG   003 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, ülkemizdeki, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal hukuk kuralları ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve ayrıca da, iş yaşamlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili karşılaşabilecekleri hukuksal uygulamaları öğrenebilmeleridir. Ayrıca da; öğrencilerin iş hayatında karşılarına çıkacak durumlar karşısında sorun çözme ve kuralları uygulayıp çözüm üretme yeteneklerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili tanımlar ve kavramlar, iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili olan, yasalar, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve yönergelerin kronolojik olarak incelenmesi ve yorumlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur
2) İş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatındaki İSG yükümlülükleri hakkında giriş düzeyde bilgi sahibi olurlar
3) Ülkemizdeki yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması
4) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yönetmeliklerin değerlendirilme uygulamalarını öğrenirler
5) Çalışma koşullarına ilişkin genel kuralları öğrenirler
6) İş Hukukuna, İş sağlığı ve güvenliğine ilişkim ilişkin mevzuat bilgilerini kullanmayı öğrenirler
7) İş sağlığı ve güvenliği yasal prosedürlerini öğretmek
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanır,
X
2
İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazannır,
X
3
İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanır,
X
4
Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanır
X
5
Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanır,
X
6
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olur,
X
7
Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır,
X
8
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışır,
X
9
Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanır,
X
10
Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur,
X
11
İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları öğrenir,
X
12
Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini bilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğini anlatma, dünyada ve ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hukukunun doğuşu ve gelişimi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Ödev
Proje / Tasarım
2 Dünyada ve ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hukukunun doğuşu ve gelişimi konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Benzetim
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
3 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
4 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
5 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve iş kanunun iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin irdelenmesi ve ilgili yönetmeliklerin değerlendirilmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
6 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve iş kanunun iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin irdelenmesi ve ilgili yönetmeliklerin değerlendirilmesi konusunun devamı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik ve işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik ve işyerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmelik Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Ödev
10 İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik ve iş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yönetmelik Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
11 İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik, geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik ve elle taşıma işleri yönetmeliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Ödev
12 Askeri işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetimi, teftişi ve bu işyerlerinde işin durdurulması hakkında yönetmelik, kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik, gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik, çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik ve çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Ödev
13 İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik, biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik ve asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Ödev
14 Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik, kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik ve tozla mücadele yönetmeliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Ödev
15 Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelik ve ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi yönetmeliği, ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik, kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında yönetmelik, sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği ve yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar