DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Didaktisierung von authentischen Texten und deren Einsatz im DaF-Unterricht I ADE   747 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Sami AKSÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özgün materyal (metin) nedir sorusundan hareketle bu tür metinlerin ders içerisinde nasıl kullanılabileceği, kullanım zorluklarını, hangi ölçütlere göre seçilip derse uygun hale getirilmeleri gerektiği konularını irdeleyerek bağımsız şekilde ders içim özgün metinler/mataryeller hazırlayabilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Özgün materyal (metin) nedir sorusundan hareketle bu tür metinlerin ders içerisinde nasıl kullanılabileceği, kullanım zorluklarını, hangi ölçütlere göre seçilip derse uygun hale getirilmeleri gerektiği konularını irdeleyerek bağımsız şekilde ders içim özgün metinler/mataryeller hazırlayabilme becerisini kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metintürlerini ve özelliklerini bilir.
2) Dersin amacına ve öğrencini ihtiyaç, seviye ve ilgisine uygun metinler seçebilir.
3) Dersin amacına ve öğrencini seviyesine uygun şekilde özgün metinler üzerinde değişiklikler ve uyarlamalar yapabilir.
4) Konunun ve metnin anlaşılmasına yönelik uygun alıştırma türlerini bilir be hazırlayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özgünlük ve özgün materyaller İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Özgün metinler ve özellikleri İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Özgün metinlerin avantaj ve dezavantajları İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Okuduğunu anlama ve etkileyen faktörler İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Metin zorluğu, Metnin uygunluğu ve çıkarım sorunları İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Yabancı dil olarak Almanca derslerinde özgün metin seçim ölçütleri İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Özgün metinlerin öğrencilerin motivasyonuna etkisi İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Yabancı dil dersinde eylem odaklı ve özgün metinlerle çalışma İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Özgün metinlerin adaptasyonu İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 İnternet aracılığıyla özgün metinler İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 İletişim Stratejileri İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
13 Öğrenme Stratejileri İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik teknikler İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
15 Proje sunumları İlgili kaynakları okuma ve araştırma Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar