DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Didaktisierung von authentischen Texten und deren Einsatz im DaF-Unterricht I ADE   747 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Sami AKSÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özgün materyal (metin) nedir sorusundan hareketle bu tür metinlerin ders içerisinde nasıl kullanılabileceği, kullanım zorluklarını, hangi ölçütlere göre seçilip derse uygun hale getirilmeleri gerektiği konularını irdeleyerek bağımsız şekilde ders içim özgün metinler/mataryeller hazırlayabilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Özgün materyal (metin) nedir sorusundan hareketle bu tür metinlerin ders içerisinde nasıl kullanılabileceği, kullanım zorluklarını, hangi ölçütlere göre seçilip derse uygun hale getirilmeleri gerektiği konularını irdeleyerek bağımsız şekilde ders içim özgün metinler/mataryeller hazırlayabilme becerisini kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metintürlerini ve özelliklerini bilir.
2) Dersin amacına ve öğrencini ihtiyaç, seviye ve ilgisine uygun metinler seçebilir.
3) Dersin amacına ve öğrencini seviyesine uygun şekilde özgün metinler üzerinde değişiklikler ve uyarlamalar yapabilir.
4) Konunun ve metnin anlaşılmasına yönelik uygun alıştırma türlerini bilir be hazırlayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)