DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi II ADE   730 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ergün SERİNDAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ADE 729 İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I dersinin devamı. İkinci yabancı dil,özellikle İngilizcenin ardından Almanca, öğrenirken / öğretirken izlenecek yöntem, strateji ve tekniklerin yanında bu alanda ortaya konan kuramsal ve görgül yaklaşımların kavratılması.
Dersin İçeriği
ADE 729 İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I dersinin devamı. Birinci yabancı dil ile ikinci yabancı dil öğrenimi arasındaki farklar, bu yöndeki kuram ve uygulamalar bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok dilliliğin bireysel ve toplumsal ayrımını kavrar.
2) Birden fazla yabancı dil bilmenin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
3) Anadil ve önceden öğrenilmiş bir yabancı dilin yeni öğrenilecek yabancı dille ilişkisini kavrar.
4) İkinci yabancı dilin öğretilmesine/öğrenilmesine temel oluşturabilecek alanları ayırt eder ve uygular.
5) İkinci bir yabancı dil öğrenenin bireysel farklılığını öngörür.
6) Eğitbilimsel düşünce biçimi ve anlayışının gerekliliğini kavrar.
7) İkinci Yabancı dil öğretme/öğrenme yöntem ve stratejiler geliştirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çok dillilik ve ikinci yabancı dil Almanca. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 1 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
2 Çok dillilik ve ikinci yabancı dil Almanca. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 2 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Türkçe-Almanca- İngilizce sıralamasında İngilizcenin yeri. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 1 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
4 Türkçe-Almanca- İngilizce sıralamasında İngilizcenin yeri. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 2 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 İkinci yabancı dil dersinin biliimsel temelleri. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 1 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 İkinci yabancı dil dersinin biliimsel temelleri. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 2 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 İkinci yabancı dil dersinin biliimsel temelleri. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 3 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 İkinci yabancı dil olarak Almancanın didaktiği ve yöntemi. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 1 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
10 İkinci yabancı dil olarak Almancanın didaktiği ve yöntemi. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 2 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 İkinci yabancı dil olarak Almancanın didaktiği ve yöntemi. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 3 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Uygulamalı ders işlenişi. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 1 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Uygulamalı ders işlenişi. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 2 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Uygulamalı ders işlenişi. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 3 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
15 Uygulamalı ders işlenişi. Öğrenci sunuları ve uygulamaları 4 İlgili kaynakları araştırma ve okuma Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar