DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi II ADE   730 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ergün SERİNDAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ADE 729 İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I dersinin devamı. İkinci yabancı dil,özellikle İngilizcenin ardından Almanca, öğrenirken / öğretirken izlenecek yöntem, strateji ve tekniklerin yanında bu alanda ortaya konan kuramsal ve görgül yaklaşımların kavratılması.
Dersin İçeriği
ADE 729 İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I dersinin devamı. Birinci yabancı dil ile ikinci yabancı dil öğrenimi arasındaki farklar, bu yöndeki kuram ve uygulamalar bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok dilliliğin bireysel ve toplumsal ayrımını kavrar.
2) Birden fazla yabancı dil bilmenin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
3) Anadil ve önceden öğrenilmiş bir yabancı dilin yeni öğrenilecek yabancı dille ilişkisini kavrar.
4) İkinci yabancı dilin öğretilmesine/öğrenilmesine temel oluşturabilecek alanları ayırt eder ve uygular.
5) İkinci bir yabancı dil öğrenenin bireysel farklılığını öngörür.
6) Eğitbilimsel düşünce biçimi ve anlayışının gerekliliğini kavrar.
7) İkinci Yabancı dil öğretme/öğrenme yöntem ve stratejiler geliştirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)