DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I ADE   729 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ergün SERİNDAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İkinci yabancı dil,özellikle İngilizcenin ardından Almanca, öğrenirken / öğretirken izlenecek yöntem, strateji ve tekniklerin yanında bu alanda ortaya konan kuramsal ve görgül yaklaşımların kavratılması.
Dersin İçeriği
Birinci yabancı dil ile ikinci yabancı dil öğrenimi arasındaki farklar, bu yöndeki kuram ve uygulamalar bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok dilliliğin bireysel ve toplumsal ayrımını kavrar.
2) Birden fazla yabancı dil bilmenin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
3) Anadil ve önceden öğrenilmiş bir yabancı dilin yeni öğrenilecek yabancı dille ilişkisini kavrar.
4) İkinci yabancı dilin öğretilmesine/öğrenilmesine temel oluşturabilecek alanları ayırt eder ve uygular.
5) İkinci bir yabancı dil öğrenenin bireysel farklılığını öngörür.
6) Eğitbilimsel düşünce biçimi ve anlayışının gerekliliğini kavrar.
7) İkinciYabancı dil öğretme/öğrenme yöntem ve stratejiler geliştirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çok dillilik ve ikinci yabancı dil Almanca 1 Serindağ, E.: S.7-27, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
2 Çok dillilik ve ikinci yabancı dil Almanca 2 Serindağ, E.: S.7-27, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Türkçe-Almanca- İngilizce sıralamasında İngilizcenin yeri 1 Serindağ, E.: S.27-52, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
4 Türkçe-Almanca- İngilizce sıralamasında İngilizcenin yeri 2 Serindağ, E.: S.27-52, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 İkinci yabancı dil dersinin bilimsel temelleri 1 Serindağ, E.: S.52-105;Hufeisen, B./ Lindemann, B.:S. 147-185, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 İkinci yabancı dil dersinin bilimsel temelleri 2 Serindağ, E.: S.52-105;Hufeisen, B./ Lindemann, B.:S. 147-185, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 İkinci yabancı dil dersinin bilimsel temelleri 3 Serindağ, E.: S.52-105;Hufeisen, B./ Lindemann, B.:S. 147-185, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 İkinci yabancı dil olarak Almancanın didaktiği ve yöntemi 1 Serindağ, E.: S.105-129;Hufeisen, B./ Lindemann, B.:S. 87-147, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 İkinci yabancı dil olarak Almancanın didaktiği ve yöntemi 2 Serindağ, E.: S.105-129;Hufeisen, B./ Lindemann, B.:S. 87-147, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 İkinci yabancı dil olarak Almancanın didaktiği ve yöntemi 3 Serindağ, E.: S.105-129;Hufeisen, B./ Lindemann, B.:S. 87-147, ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 Uygulamalı ders işlenişi 1 Serindağ, E.: S.129-155, İlgili kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Uygulamalı ders işlenişi 2 Serindağ, E.: S.129-155, İlgili kaynaklar Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Uygulamalı ders işlenişi 3 Serindağ, E.: S.129-155, İlgili kaynaklar Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
15 Uygulamalı ders işlenişi 4 İlgili kaynaklar Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar