DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II ADE   724 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hacı Osman ASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuklarda yabancı dil edinimi kavram kuram, yöntem, teknik, stratejiler ve bunların uygulamalarını öğretmek
Dersin İçeriği
İkinci dil ve yabancı dil öğretiminin nasıl gerçekleştiğine dair öğret ve yötembilimsel yöntem, teknik ve yaklaşımları irdelemek, çocuklara yabancı dil öğretimi uygulamaları konusunda bilgilendirmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuklara yabancı dil dersinin politik gerekçelerini kavrar
2) Çocuklara yabancı dil dersinin ekonomik gerekçelerini öğrenir
3) Çocuklara yabancı dil dersinin kültürel gerekçelerini anlar
4) Çocuklara yabancı dil dersinin sosyal gerekçelerini tanır
5) Çocuklara yabancı dil dersini psikolojik gerekçelerini anlar
6) Çocuklara yabancı dil dersini fizyolojik gerekçelerini kavrar
7) Çocuklara yabancı dil dersini pedagojik gerekçelerini öğrenir
8) Ara sınav
9) Çocuklara yabancı dil dersinin ilkelerini anlar
10) Çocuklara yabancı dil dersinin amaçlarını kavrar
11) Çocuklara yabancı dil dersinin içeriğini öğrenir
12) Çocuklara yabancı dil dersinin yöntemlerini kavrar
13) Çocuklara yabancı dil dersinin ölçme ve değerlendrmesini tanır
14) Almanca konuşulan ülkelerdeki uygulamaları inceler
15) Almanca konuşulan ülkelerdeki uygulamaları değerlendirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuklara yabancı dil dersinin politik gerekçeleri Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çocuklara yabancı dil dersinin ekonomik gerekçeleri Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çocuklara yabancı dil dersinin kültürel gerekçeleri Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çocuklara yabancı dil dersinin sosyal gerekçeleri Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Çocuklara yabancı dil dersinin psikolojik gerekçeleri Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Çocuklara yabancı dil dersinin fizyolojik gerekçeleri Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Çocuklara yabancı dil dersinin pedogojik gerekçeleri Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Bireysel çalışma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Çocuklara yabancı dil dersinin ilkeleri Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Çocuklara yabancı dil dersinin amaçları Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Çocuklara yabancı dil dersinin içeriği Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Çocuklara yabancı dil dersinin yöntemleri Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çocuklara yabancı dil dersinin ölçme ve değerlendrmesi Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Almanca konuşulan ülkelerdeki uygulamalar Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Almanca konuşulan ülkelerdeki uygulamaların değerlendirmesi Kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar